Przejdź do treści
 

GAMA SZKŁA MIRASTAR®

ODKRYJ OFERTĘ SZKŁA Z EFEKTEM LUSTRA!

Gama produktów MIRASTAR® to szkła powlekane, charakteryzujące się wysoką refleksyjnością, która nadaje im wygląd lustra. Efekt ten uzyskuje się w procesie nakładania powłoki tlenków metali w procesie napylania magnetronowego na szkło PLANICLEAR®. 

 

W naszej ofercie znajdują się dwa rodzaje szkła:

NOWOŚĆ >> MIRASTAR® REFLECT to szkło nieprzezierne z efektem lustra. Charakteryzuje się bardzo niską transparentnością – przepuszczalność światła na poziomie 0,1%. MIRASTAR® REFLECT jest proste w montażu na nieprzezroczystych powierzchniach. 

Szkło MIRASTAR® z efektem lustra, które pozwala uzyskać niesamowity efekt: w zależności od warunków oświetleniowych szkło może odbijać światło lub być zupełnie przejrzyste. Szkło MIRASTAR® może zachowywać się zupełnie jak lustro lub przepuszczać światło jak szkło przezroczyste. Szkło MIRASTAR® może być również używane jako lustro weneckie. 

 

The MIRASTAR® product range consists of coated glasses, characterized by high reflectivity, which gives them a mirror-like appearance. This effect is achieved by applying a metal oxide coating in the magnetron sputtering process on PLANICLEAR® glass. 
 

Our offer includes two types of glass: 


 

NEW >> MIRASTAR® REFLECT is an opaque glass with a mirror effect. It is characterized by a very low transparency – light transmittance at the level of 0.1%. MIRASTAR® REFLECT is easy to install on opaque surfaces. MIRASTAR® glass with a mirror effect, which allows achieving an amazing effect: depending on the lighting conditions, the glass can reflect light or be completely transparent. 

 

MIRASTAR® glass can act just like a mirror or let light through like clear glass. MIRASTAR® glass can also be used as a spy mirror.

 • Design
  Design
 • Bezpieczeństwo
 • Corrosion resistant
  Odporny na korozję
 • Highly tested and durable
  Trwałość

Opis

 

 

 

ODKRYJ NOWĄ GAMĘ SZKIEŁ MIRASTAR®

 

Nowy MIRASTAR® REFLECT to szkło z zachwycającym efektem lustra. Jest to szkło nieprzezierne, które charakteryzuje się intensywnym efektem lustra oraz bardzo niską transparentnością. Szkło MIRASTAR® z efektem lustra, które pozwala uzyskać niesamowity efekt: w zależności od warunków oświetleniowych szkło może odbijać światło lub być zupełnie przezierne.


 

 

 

 

DISCOVER THE NEW MIRASTAR® GLASS RANGE

 

The new MIRASTAR® REFLECT is a glass with a standard mirror effect. It is an opaque glass characterized by an intense mirror effect and very low transparency. 
MIRASTAR® glass with a mirror effect allows achieving an amazing effect: depending on the lighting conditions, the glass can reflect light or be completely transparent.


 

 

 

 

 

BENEFITY 

 

EFEKT LUSTRA 

MIRASTAR® i MIRASTAR® REFLECT to szkła o bardzo wysokiej refleksyjności, pozwalające uzyskać unikalny efekt lustra. 

TRWAŁOŚĆ I ODPORNOŚĆ NA WYSOKĄ WILGOTNOŚĆ 

Szkła MIRASTAR® i MIRASTAR® REFLECT są odporne na korozję i mają doskonałą odporność, w związku z czym mogą być instalowane we wszelkiego typu pomieszczeniach, również tam, gdzie wilgotność jest wysoka. 

ELASTYCZNOŚĆ OBRÓBKI I INSTALACJI 

Produkty MIRASTAR® zostały zaprojektowane w sposób umożliwiający wszelkie typy obróbki. Można je hartować w celu uzyskania produktów bezpiecznych wymaganych dla niektórych typów zastosowań. Nadają się również do cięcia i obróbki krawędziowej. Szkła z rodziny MIRASTAR® można również laminować.

 

 

 

 

BENEFITS

 

MIRROR EFFECT 

MIRASTAR® and MIRASTAR® REFLECT are glasses with very high reflectivity, allowing for a unique mirror effect. 

DURABILITY AND HIGH HUMIDITY RESISTANCE 

MIRASTAR® and MIRASTAR® REFLECT glasses are corrosion-resistant and have excellent durability, hence they can be installed in all types of rooms, even where humidity is high.

FLEXIBILITY OF PROCESSING AND INSTALLATION 

MIRASTAR® products have been designed to allow all types of processing. They can be tempered to obtain safety products required for certain types of applications. They are also suitable for cutting and edge processing. MIRASTAR® glass range can also be laminated.

 

 

 

 

 

 PARAMETRY OPTYCZNE

Parametry świetlne według EN410*MIRASTAR®MIRASTAR® REFLECT
Przepuszczalność światła3%0,1%
Odbicie światła – strona niepowlekana55%55%
Odbicie światła – strona powlekana59%52%

*Parametry optyczne mogą ulec niewielkim zmianom po procesie hartowania

Jako szkło hartowane produkty z oferty MIRASTAR® mogą być instalowane jako w pełni przeszklone i bezramowe drzwi i ścianki działowe. Dzięki elastyczności obróbki łatwo uzyskać każdą opcję szkła bezpiecznego niezbędną w tego typu zastosowaniach.

 

 

 

 

 

 

OPTICAL PARAMETERS

Light characteristics along EN 410*MIRASTAR®MIRASTAR® REFLECT
Light transmission3%0,1%
Light reflection - Glass side55%55%
Light reflection - Coated side59%52%

*Optical parameters may undergo slight changes after the tempering process.

As tempered glass, MIRASTAR® products can be installed as fully glazed and frameless doors and partitions. Thanks to the flexibility of processing, it is easy to obtain any required safe glass option for such applications.

ZASTOSOWANIE

Szkło MIRASTAR®:
 

 •  lustra bezramowe
 •  kuchnie i łazienki 
 •  lustra weneckie
 •  ścianki prysznicowe 
 •  drzwi, ścianki działowe, elementy dzielące przestrzeń
 •  meble z efektem podświetlenia 
 •  lustra nieskończoności
 •  fasady i zespolenia szklane

 

Nowe szkło MIRASTAR® REFLECT:
 

 •  panele ścienne typu splashback 
 •  lustro jako element mebli & drzwi szafek, panel w windach
 •  standardowe lustra dekoracyjne
 •  drzwi, ścianki działowe, elementy dzielące przestrzeń 
 •  spandrele
   

APPLICATION

 MIRASTAR® glass:
 

 •  frameless mirrors 
 •  kitchens and bathrooms
 •   venetian mirrors
 •  shower walls
 •  doors, partitions, space dividers 
 •  furniture with backlight effect 
 •  infinity mirrors 
 •  facades and glass assemblies

 

New MIRASTAR® REFLECT glass:
 

 •  splash back wall panels
 •  mirror as a furniture element & cabinet doors, elevator panels
 •  standard decorative mirrors
 •  doors, partitions, space dividers
 •  spandrels
   

PRZETWARZANIE 

Gama produktów MIRASTAR® umożliwia przeprowadzenie wielu procesów obróbki. Nie rekomenduje się stosowania szkła MIRASTAR® REFLECT w szybach zespolonych, ze względu na niską transmisję światła (0,1%). Więcej informacji na temat możliwości przetwarzania szkła MIRASTAR® można znaleźć w „Instrukcji przetwarzania”.. 

PROCESSING

The MIRASTAR® product range allows for numerous processing operations. The use of MIRASTAR® REFLECT in insulating glass units is not recommended due to its low light transmission (0.1%). More information about the processing capabilities of MIRASTAR® glass can be found in the "Processing Instructions".

INSTALACJA 

MIRASTAR® REFLECT może być montowane na nieprzezroczyste powierzchnie jak każde inne szkło. W celu ułatwienia czyszczenia zaleca się umieszczenie powłoki od strony ściany. We wnętrzach MIRASTAR® REFLECT należy montować za pomocą neutralnych materiałów montażowych. We wszystkich przypadkach instalacja musi być zgodna z obowiązującymi normami i przepisami bezpieczeństwa.

 

 

 

 

INSTALLATION

MIRASTAR® REFLECT can be mounted on opaque surfaces like any other glass. To facilitate cleaning, it is recommended to place the coating side towards the wall. In interiors, MIRASTAR® REFLECT should be installed using neutral mounting materials. In all cases, installation must comply with applicable standards and safety regulations.

 

 

Galeria zdjęć

1
2
3
4
5
6
7
8