Przejdź do treści
 

Saint-Gobain

Systemy certyfikacji wielokryterialnej budynków

Zrównoważone działania na rzecz klimatu

 

W roku 2021 przemysł budowlany odpowiadał za 37%¹ całkowitej emisji dwutlenku węgla (CO2), włącznie z emisją z wbudowanego śladu węglowego, która dotyczy ilości gazów cieplarnianych emitowanych w ciągu całego cyklu życia budynku, od wytworzenia materiałów po fazę końcową, w odróżnieniu od operacyjnego śladu węglowego, w ramach którego gazy cieplarniane emitowane są w związku z zużyciem energii: ogrzewaniem i/lub chłodzeniem budynku. W miarę wzrostu energooszczędności nowych budynków oraz wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych, udział wbudowanego śladu węglowego staje się coraz istotniejszy. Zgodnie z tą strategią, latem 2022 r. firma Saint-Gobain Glass z dumą wprowadziła na rynek pierwsze szkło o zredukowanym śladzie węglowym: ORAÉ®, torując drogę do dekarbonizacji szkła dla celów budowlanych. ORAÉ® ma ślad węglowy jedynie 6,64 kg CO2 eq./m2 (dla substratu o grubości 4mm), co stanowi 42% redukcję w porównaniu do podstawowego szkła Saint-Gobain Glass dostępnego w Europie. Zredukowany wbudowany ślad węglowy, nie wpływa na pogorszenie parametrów użytkowych, jakościowych czy  walorów estetycznych szkła.

¹ Global alliance for buildings and construction: 2022 global status report for buildings and construction
 

POPRAWA EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Wybór szklenia ma zasadnicze znaczenie w zarządzaniu wymianą ciepła pomiędzy wnętrzem a zewnętrzem budynku w każdym klimacie, zimnym czy gorącym, a jednocześnie gwarantuje lepszy dopływ naturalnego światła dziennego. Produkty z naszej oferty zapewniają wiele korzyści, dzięki którym budynki mogą oszczędzać energię i dbać o termiczny i wizualny komfort osób przebywających wewnątrz. Nasze rozwiązania z powłokami magnetronowymi zostały opracowane w celu poprawy efektywności energetycznej budynków, niezależnie od klimatu. Szkła z rodziny niskoemisyjnych jak ECLAZ®, czy PLANITHERM XN® odpowiadają za mniejsze zapotrzebowanie na energię niezbędną do ogrzewania w okresie zimowym. Szkła z rodziny przeciwsłonecznej COOL-LITE®  gwarantują mniejsze zapotrzebowanie na energię niezbędną do schłodzenia pomieszczeń latem. Korzyści dwustronne mniejsza emisja dwutlenku węgla czyli zredukowany operacyjny ślad węglowy i mniejsze wydatki na energię. Dzięki połączeniu funkcjonalności oraz szkła bazowego o zredukowanym śladzie węglowym seria ORAÉ® WINDOWS czy ORAÉ® COOL-LITE® XTREME czy ORAÉ® COOL-LITE® SKN dbamy również o obniżenie wbudowanego śladu węglowego.

Skonfigurowanie optymalnego przeszklenia jest proste i możliwe zza biurka korzystając z naszego bezpłatnego narzędzia CALUMEN®, który nie tyko pomoże Ci znaleźć odpowiednią konfigurację szkła, ale obliczy dla niego ślad węglowy.

 

ZRÓWNOWAŻONA KOMPLEKSOWA INNOWACJA 

Opracowana przez nas innowacyjna technologia EASYPRO®, dostępna w standardzie z powłokami przeciwsłonecznymi do hartowania z rodziny COOL-LITE zapewnia skuteczną ochronę szkła przed zarysowaniami podczas transportu i obróbki, warstwa  EASYPRO® ułatwia załadunek szkła na ciężarówki i obniża ślad węglowy podczas transportu. Poprzez przedłużenie okresu trwałości tafli szkła powlekanego, warstwa EASYPRO® pomaga zoptymalizować tafle niewykorzystane i ograniczyć generowanie odpadów a przez to ma wpływ na ślad węglowy hartowanego szkła powlekanego danego projektu. Brak tafli okrywającej na szkle w rozmiarze JUMBO oznacza, że  EASYPRO® poprawia wydajność produkcyjną i obniża ilość generowanych odpadów i potrzebę ich utylizacji, a co za tym idzie minimalizuje ich wpływ na środowisko. Podczas procesu hartowania warstwa EASYPRO® wpływa na oszczędność energii, ponieważ temperatura w piecu hartowniczym może być niższa. W trakcie obróbki warstwa EASYPRO® zmniejsza ryzyko powstawania wad, a co za tym idzie konieczność wytworzenia nowego szkła bez wad. 

ANALIZA CYKLU ŻYCIA (LCA)

Analiza cyklu życia" (Life Cycle Analysis, LCA) ma na celu wszechstronne zbadanie wpływu produktu na środowisko naturalne i zasoby nieodnawialne. Na podstawie przeprowadzonej analizy cyklu życia przygotowuje się dokument zwany deklaracją środowiskową produktu (EPD), która podlega ocenie i weryfikacji przez niezależnych audytorów zewnętrznych. Większość produktów Saint-Gobain Glass posiada deklaracje EPD od kołyski aż po grób.
 

BIORÓŻNORODNOŚĆ  

Stale wprowadzamy do oferty rozwiązania, które nie tylko wpływają na poprawę efektywności energetycznej budynków, ale również gwarantują zabezpieczenie bieżących potrzeb. Gama rozwiązań ze szkła przyjaznego dla ptaków 4BIRD® została opracowana, aby chronić ptaki przed kolizjami z przeszklonymi powierzchniami, jednocześnie zapewniając wysoki poziom energooszczędności szklenia.

 

Czytaj więcej

Oskar Storm_background EPD - Deklaracje Środowiskowe Produktów
c2c certified CERTYFIKAT CRADLE TO CRADLE® V4.0
well_being_background Zdrowie i samopoczucie

Znajdź dystrybutora