Przejdź do treści
 

Zdrowie i samopoczucie

#dla Człowieka


ZDROWIE I SAMOPOCZUCIE

Warunki panujące wewnątrz budynków mają bezpośredni wpływ na zdrowie i samopoczucie ich użytkowników – wystarczy zdać sobie sprawę, że ponad 90%¹ naszego czasu spędzamy w budynkach. Stąd niezwykle istotną kwestią jest stworzenie korzystnych warunków wewnątrz obiektów, aby zapewnić nam komfort niezależnie od klimatu, w jakim żyjemy. Niezbędne jest podejście holistyczne, umożliwiające uzyskanie równowagi pomiędzy poszczególnymi parametrami oraz maksymalną poprawę samopoczucia użytkowników obiektów
 

well-being

 

LEPSZA JAKOŚĆ POWIETRZA

Zgodnie z naszą polityką zdrowotną, w ramach naszego programu innowacyjnego opracowaliśmy szkło o niemal zerowej emisji formaldehydu i lotnych związków organicznych, z myślą o utrzymaniu zdrowego powietrza w pomieszczeniach, wolnego od wszelkich zanieczyszczeń. Nasze lustra i szkło lakierowane mają najwyższą klasę emisyjności A+ (<1000 µg/m3 LZO ogółem oraz <10 µg/m3 formaldehydu) i są zgodne z francuską regulacją dotyczącą lotnych związków organicznych i materiałów budowlanych wprowadzoną w kwietniu 2011 r.  Zgodnie z wymogami Rozporządzenia Unii Europejskiej 1907/2006/WE (REACH), nasze produkty bazowe i przetworzone nie zawierają substancji toksycznych ani szkodliwych, dzięki czemu można zapewnić dobre samopoczucie osób pracujących lub mieszkających w budynkach.

 

LEPSZE PARAMETRY AKUSTYCZNE

 

Okna i fasady szklane mogą mieć swój udział w kreowaniu cichej i spokojnej atmosfery wewnątrz budynków. Nasze produkty oparte na akustycznym szkle laminowanym STADIP PROTECT SILENCE® zapewniają udoskonaloną izolację akustyczną w zakresie dźwięków przenoszonych przez powietrze oraz dźwięków uderzeniowych.  STADIP PROTECT SILENCE® to laminowane szkło bezpieczne zapewniające wysoki poziom izolacyjności akustycznej dzięki akustycznej folii PVB umieszczonej pomiędzy taflami szkła, mającej na celu obniżenie stopnia penetracji hałasu. Tłumi hałasy z zewnątrz generowane przez ruch uliczny i obszary miejskie, jak również dźwięk deszczu i gradu na szybach nawet o 50 dB. Można je stosować w formie szyby pojedynczej jako szklane ścianki działowe w biurach, salach konferencyjnych i kabinach do tłumaczeń symultanicznych.

building site worker

 

LEPSZY KOMFORT TERMICZNY

Powłoki niskoemisyjne poprawiają termoizolacyjność pomieszczenia i gwarantują zachowanie dodatniego bilansu energetycznego okna poprzez redukcję transferu ciepła przy jednoczesnej maksymalizacji dopływu światła dziennego oraz zysków energii słonecznej. Co oznacza, że w pomieszczeniu będzie wystarczająco jasno, bez strat ciepła.  Nasza gama produktów niskoemisyjnych, obejmująca produkty PLANITHERM XN® i ECLAZ®, oferuje najlepszy kompromis pomiędzy współczynnikiem przenikania ciepła Ug, transmisji światła LT i współczynnikiem całkowitej przepuszczalności energii słonecznej (solar factor g). Spełniają one najbardziej rygorystyczne wymagania w zakresie wydajności energetycznej, komfortu i przezierności.

Dzięki powłokom przeciwsłonecznym światło słoneczne dociera do pomieszczeń, przy jednoczesnym odbiciu ciepła z energii co gwarantuje optymalne doświetlenie światłem dziennym przy jednoczesnej ochronie wnętrza przed przegrzaniem. Nasza rodzina szkieł przeciwsłonecznych od premium COOL-LITE® XTREME ekstremalnie selektywnych, które zapewniają najwyższy wskaźnik selektywności, nawet do 2.2 (Im wyższa selektywność, tym więcej światła i tym mniej energii przepuszcza przeszklenie) po COOL-LITE® SKN wysokoselektywnych czy COOL-LITE® ST gwarantujące wszechstronne przetwarzanie została opracowana po to, aby sprostać wymaganiom stawianym zrównoważonym projektom architektonicznych, niezależnie od ich specyfiki i lokalizacji. Umożliwiają one uzyskanie wielu różnych wartości współczynnika całkowitej przepuszczalności energii słonecznej, walorów estetycznych, jak również przepuszczalności światła czy wielkości odbicia zewnętrznego i wewnętrznego. 
 

LEPSZY KOMFORT WIZUALNY

Posiadamy również pełną gamę produktów przeznaczonych do wnętrz i mających na celu rozproszenie światła dziennego z dala od okien. Nasze ekstra-białe szkło DIAMANT® to jedno z naszych rozwiązań poprawiających komfort wzrokowy, dostępne w wielu grubościach. Szkło o zmiennej przezierności PRIVA-LITE® oraz nasze szkła ornamentowe MASTERGLASS® stosowane jako ścianki działowe lub drzwi pozwalają na dopływ światła do wnętrz pomieszczeń, jednocześnie zapewniając prywatność.

 

esg background Systemy certyfikacji wielokryterialnej budynków
c2c certified CERTYFIKAT CRADLE TO CRADLE® V4.0
Energia a dwutlenek węgla

Znajdź dystrybutora