Przejdź do treści
 

TIMELESS 

Szkło TIMELESS® do zastosowań w łazienkach to gwarancja przejrzystości i blasku na lata. Przytulna czy surowa? Subtelna, a może w odważnych barwach? Niezależnie od naszych upodobań – nieskazitelnie czysta! Taka jest nowoczesna łazienka. Nie tylko urzeka aranżacją, ale i funkcjonalnością. Kiedy mamy mało czasu, rozwiązania ułatwiające utrzymanie porządku są wprost na wagę złota. Wysokiej jakości szkło prysznicowe TIMELESS® zapewni nam ponadczasowy blask na lata.

 

 

TIMELESS® glass for bathroom applications is a guarantee of transparency and brilliance for years. Cosy or austere? Subtle, or perhaps in bold colours? Whatever your tastes are – always impeccably clean! This is what a modern bathroom is like. It captivates not only with its interior design, but also with its functionality. When we are short on time, solutions which help us keep the bathroom clean are worthless. TIMELESS® high-quality shower glass will give us timeless brilliance for years.

 • Highly tested and durable
  Trwałość
 • Design
  Design
 • Łatwe w czyszczeniu
  Łatwe w czyszczeniu

Opis

 

 

TIMELESS® to szkło prysznicowe zaprojektowane specjalnie do stosowania w kabinach prysznicowych i ściankach wannowych. Pokryte specjalną powłoką antykorozyjną wykonaną z tlenków metali, jest odporne na niszczenie powodowane wilgocią (korozję), matowienie wynikające ze starzenia się szkła oraz nadmierne osadzanie się wszelkiego rodzaju zabrudzeń. Powłoka TIMELESS® sprawia, że z upływem czasu tafla nie zmienia swojej przezierności, a utrzymanie jej powierzchni w czystości nie wymaga od nas wzmożonego zaangażowania czy stosowania kosztownych środków czyszczących. Dzięki regularnemu czyszczeniu, szkło TIMELESS® na zawsze pozostanie pięknie przezroczyste.

TIMELESS® is shower glass designed especially for applications in shower enclosures and bath screens. Covered with a special anti-corrosive metal oxide coating, it is resistant to damage caused by humidity (corrosion), tarnishing caused by glass ageing, and excessive deposition of all kinds of dirt. The TIMELESS® coating makes glass retain its transparency and it does not require any increased effort or expensive cleaning products to keep its surface clean. When cleaned regularly, TIMELESS® will remain beautifully transparent forever.

 

Powłoka szkła TIMELESS® spełnia wymagania normy EN 14428 dotyczącej kabin prysznicowych. Jest również zgodna z kryteriami odporności klasy A według europejskiej normy EN 1096 (szkło powlekane w budownictwie).

The TIMELESS® coating satisfies the requirements of the standard EN 14428 regarding shower enclosures. It also complies with the resistance criteria for class A products according to the European standard EN 1096 (coated glass in building).

 

 

BENEFITY

Wyjątkowa przejrzystość i naturalny kolor. Szkło TIMELESS® składa się z wysoko przejrzystego szkła PLANICLEAR®, na które nałożona jest niewidoczna powłoka, co gwarantuje przezroczystość i neutralny wygląd szkła. Dodatkowo, grubość tafli szkła nie wpływa na postrzeganie barw.

Brak białego nalotu na tafli, który powstaje w procesie starzenia się szkła. Dzień po dniu, szkło zachowuje swoją oryginalną przejrzystość.

Trwała obróbka mineralna. Powłokę TIMELESS® otrzymuje się przez magnetronowe nanoszenie warstwy tlenków metali. Tak otrzymana powłoka jest bardzo trwała, nie traci swoich właściwości z upływem czasu i może być poddawana wszelkim rodzajom obróbki przemysłowej.

Łatwe utrzymanie czystości przez cały okres użytkowania. Szkło TIMELESS® nie wymaga specjalnej pielęgnacji. Wystarczy użyć ogólnodostępnych środków czyszczących.

BENEFITS

Exceptionally high transparency and natural colour. The TIMELESS® glass consists of high transparency glass PLANICLEAR® and an invisible coating deposited on it, which guarantees transparency and neutral appearance of the glass. Furthermore, the thickness of the glass pane does not alter the perception of colours.

No white veil due to ageing. Day after day, the glass retains its original transparency.

Long-lasting mineral treatment. The TIMELESS® coating is created by magnetron deposition of a metal oxide coating. The coating applied this way is very durable, it does not lose its properties over time, and it can withstand all kinds of industrial processing.

Easy to maintain throughout the entire life of the glass. The TIMELESS® glass does not require any special care. Commonly available cleaning products are all you need.

ZASTOSOWANIE

 • Standardowe kabiny prysznicowe lub nowoczesne kabiny walk-in.
 • Drzwi kabin prysznicowych.
 • Parawany na-wannowe.
 • Elementy przeszkleń łazienkowych.

APPLICATION

 • Standard shower enclosures or modern walk-in showers.
 • Shower enclosure doors.
 • Bath screens.
 • Glazing elements for bathrooms.

ASORTYMENT

Oferta szkła TIMELESS® zawiera następujący asortyment: TIMELESS® na szkle bazowym PLANICLEAR® oraz TIMELESS® na szkle odżelazionym DIAMANT®. W konkretnych przypadkach szkło TIMELESS® może posiadać powłokę po obu stronach.

 

W przypadku szkła ekstra białego (odżelazionego) DIAMANT® z powłoką TIMELESS® otrzymujemy neutralny wygląd odsłoniętych krawędzi. Przejrzysta krawędź szkła idealnie komponuje się z każdym kolorem i stylem wykończenia łazienki, tworząc spójną całość aranżacji. Grubość tafli szkła nie wpływa na postrzeganie barw.

timeless

TIMELESS® na szkle ekstra białym DIAMANT®, wyraźnie jaśniejsza krawędź szkła.
TIMELESS® on DIAMANT® extra clear glass, visibly brighter glass edge.

 

ASSORTMENT

The TIMELESS® glass range consists of the following products: TIMELESS® on the base glass PLANICLEAR® and TIMELESS® on the low-iron glass DIAMANT®. In special cases, the TIMELESS® glass can have a coating on both sides.

 

When the TIMELESS® coating is applied on the extra clear (low-iron) DIAMANT® glass, it results in neutral appearance of exposed edges. A transparent edge blends in with every colour and style of the interior design of the bathroom, creating a harmonious arrangement. The thickness of the glass pane does not alter the perception of colours.

timeless

TIMELESS® na szkle PLANICLEAR®.
TIMELESS® on PLANICLEAR® glass.

 

MONTAŻ & UŻYTKOWANIE

Szkło TIMELESS® można montować, jak każde inne szkło prysznicowe, pamiętając o tym, by powłoka TIMELESS® znajdowała się wewnątrz kabiny prysznicowej. We wszystkich przypadkach montaż musi spełniać obowiązujące normy i regulacje dotyczące bezpieczeństwa. Szkło TIMELESS® należy regularnie myć. Dopuszcza się stosowanie popularnych środków do mycia szkła. Nie wolno stosować środków myjących, które zawierają składniki o właściwościach ściernych.

INSTALLATION & USE

The TIMELESS® glass can be installed like every other type of shower glass, making sure that the TIMELESS® coating is positioned inside the shower enclosure. In any case, the installation needs to comply with relevant safety standards and regulations in force. The TIMELESS® glass needs to be washed regularly. It is allowed to use popular glass cleaning products. Do not use cleaning agents containing abrasive ingredients.

PRZETWARZANIE

Szkło TIMELESS® nadaje się do cięcia, obróbki krawędzi, hartowania, a nawet do nanoszenia sitodruku po stronie tafli bez powłoki. Szkło można zginać w promieniu do 1m (w przypadku krótszych promieni należy przeprowadzić stosowne testy). Szkło można laminować, pod warunkiem, że zostanie najpierw poddane hartowaniu, a powłoka zostanie nałożona na powierzchnię zewnętrzną. Szkło TIMELESS nadaje się do hartowania, można je również stosować bez jakiejkolwiek obróbki cieplnej.

PROCESSING

The TIMELESS® glass can be cut, edge-deleted, tempered, and even screen-printed on the uncoated surface. The glass is bendable within the 1m radius (for shorter radiuses relevant tests need to be carried out). The glass can be laminated, provided it is tempered first and the coating is applied on the outer surface. The TIMELESS® glass is temperable, but it can be used with no previous thermal treatment, as well.

Galeria

1 TIMELESS
2 TIMELESS
3 TIMELESS
4 TIMELESS
5 TIMELESS
6 TIMELESS
TIMELESS
timeless_bathroom_6 TIMELESS
Timeless TIMELESS
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Produkty do zastosować w łazienkach

GAMA SZKŁA MIRASTAR®
Szkło DIAMANT®
miralite_pure_background MIRALITE® PURE
miralite easysafe MIRALITE® EASYSAFE

Znajdź dystrybutora