Przejdź do treści
 

Terminal lotniska w Gdańsku

Terminal Gdansk Airport

Nowa część terminala lotnika w Gdańsku z zamontowanym szkłem przeciwsłonecznym o doskonałej selektywności COOL-LITE XTREME 70/33 w zespoleniu ze szkłem niskoemisyjnym ECLAZ ONE.

A new part of the terminal Gdańsk Airport with extremely selective solar control glass COOL-LITE XTREME 70/33 was installed in combination with low-e glass ECLAZ ONE.

Ten duet zapewni komfortową przestrzeń pasażerom poprzez odpowiedni komfort termiczny w okresie zimowym i letnim jednocześnie gwarantując optymalny dostęp do naturalnego światła dziennego przez cały rok. Większy terminal pasażerski zwiększy przepustowość portu lotniczego do 9 mln pasażerów rocznie a obsługa będzie prowadzona w doskonałych warunkach. Projekt PIG Architekci J.S.K. Architekci, którego najbardziej charakterystycznym elementem jest dach. Jego forma, poprzez powtarzalny układ świetlików, nawiązuje do zadaszenia bryły głównej terminala. Jest to także odniesienie do istotnej dla tożsamości Gdańska architektury przemysłowej i portowej.
This duo will provide comfortable space for passengers through optimal thermal comfort in winter and summer, while guaranteeing optimal access to natural daylight through the year. A larger passenger terminal will increase the airport's capacity to 9 million passengers a year and the service will be conducted in excellent conditions. The project has been designed by PIG Architects and J.S.K. Architects and the most characteristic element is the roof. Its form, through the repeated arrangement of skylights, refers to the roofing of the main body of the terminal, a very characteristic element of Gdansk Airport. It is also a reference to the industrial and port architecture that is important for the identity of Gdansk.