Przejdź do treści
 

Sztuka za szkłem, czyli jak zadbać o profesjonalną ekspozycję dzieła

Art behind glass, or how to take care of professional display of a work of art

Kiedy w ubiegłym stuleciu broszury i afisze zawitały na miejskich słupach i tablicach ogłoszeniowych nikt nie przypuszczał, że za kilkadziesiąt lat zagoszczą na salonach – dosłownie i w przenośni. Obecnie plakat jest ikoną nowoczesnej sztuki, a różnorodność technik jego wykonania zapewnia twórcom swobodę w prezentowaniu artystycznych wizji. Kolaże, wielkoformatowe fotografie i grafiki opatrzone intrygującymi hasłami stanowią unikatową dekorację domów i są także obiektem naszego podziwu w galeriach. Niezależnie jednak od miejsca ekspozycji – współczesna sztuka wymaga oprawy godnej XXI wieku. Liczy się nie tylko rama, ale również szkło. Idąc z duchem czasu producenci powinni zadbać o oba te aspekty, by dostarczać klientom produkty kompletne, spełniające oczekiwania nawet najbardziej wymagających twórców i odbiorców.

When in the last century brochures and posters appeared on advertising posts and bulletin boards, nobody thought that in only several dozen years they would made their way to high society – and to high society homes. Today, the poster is a modern art icon, and the diversity in terms of techniques it employs provides artists with freedom in presenting their artistic visions. Collages, large-format photographs, and prints with intriguing slogans constitute unique decorations of our homes, as well as objects of our admirations in galleries. Whatever the place of their display, however, contemporary art calls for a setting worthy of the 21st century. And it is not only about the frame but glass, too. Keeping abreast of the times, producers should take both these aspects into consideration, so as to provide their customers with complete products, satisfying expectations of even the most demanding artists and recipients.

 

Komunikacja wizualna zawładnęła współczesnym światem i stała się jednym z najczęściej wybieranych środków przekazu. Obrazy towarzyszą nam w życiu codziennym i są sposobem na wyrażenie osobowości. Plakaty, grafiki i fotografie przenoszą się z galerii sztuki do domów oraz mieszkań, by stać się ich ozdobą i oddawać charakter właścicieli. Wspólnym mianownikiem dla prywatnych kolekcji i muzealnych dzieł jest ekspozycja, która w obu przypadkach musi być bez zarzutu. Odpowiedni dobór ram to oczywiście istotna kwestia, jednak kluczem do sukcesu będzie wysokiej jakości dwustronne, antyrefleksyjne szkło ornamentowe PICTO podkreślające walory estetyczne obrazu i wpływające na jego pozytywny odbiór.

 

Kontemplacja sztuki w zaciszu domowym

Zapewne wielu z nas pamięta plakaty z wizerunkami ulubionych zespołów, aktorów czy drużyn sportowych wieszane przy użyciu taśmy klejącej nad łóżkiem. Od tamtego czasu sztuka plakatowania przeszła prawdziwą metamorfozę i dziś cieszy estetów nowoczesną, designerską odsłoną, która wręcz prosi się o odpowiednią oprawę. Wysokiej jakości egzemplarze o dużej wartości artystycznej i emocjonalnej coraz częściej są unikatowe, tworzone na zamówienie lub w limitowanym nakładzie i wyglądają jak prawdziwe dzieła sztuki. Obrazy w ramach stały się efektownym dopełnieniem każdego wnętrza, niezależnie od stylu. Różnorodność formatów, wzorów i kolorów zarówno grafik, jak i listew ramiarskich, pozwala tworzyć na ścianach mini galerie w postaci eklektycznych i odważnych lub symetrycznych i „jak spod linijki” kompozycji. Ustawione na półce, podłodze, kominku czy wsparte o meble nadają pomieszczeniom artystycznej nonszalancji rodem z pracowni plastycznych. Zdolność wyrażania siebie za pomocą sztuki to rzecz wprost nieoceniona – i mowa tu nie tylko o jej tworzeniu, ale także otaczaniu się nią i obcowaniu na co dzień. Niegdyś elitarna, obecnie szeroko dostępna, korzystnie wpływa na nasze postrzeganie świata i uwrażliwia na piękno. Skoro zatem wnętrza klientów przeobrażają się w prawdziwe zatoki sztuki, dlaczego by nie zapewnić im oprawy z górnej półki? Rolą odpowiedzialnego producenta jest dziś posiadanie w asortymencie rozwiązań premium nie tylko dla autorów i koneserów, lecz również domowych estetów.

Dzieło sztuki, nie przypadku

Wielka sztuka wymaga dużego zaangażowania – zarówno ze strony twórców, jak i wytwórców. Artyści, którzy w długotrwałym i często żmudnym procesie doprowadzają swoje dzieła do perfekcji, mają prawo oczekiwać tego samego od producentów ramek. Multifunkcyjność oraz precyzja wykonania są dziś na wagę złota, zatem żaden, nawet najdrobniejszy szczegół nie może być dziełem przypadku.

Na pierwszym miejscu należy stawiać wysoką jakość odbioru dzieła i niezaburzoną niczym estetykę. W świetle lamp wystawowych czy intensywnych promieni słońca perfekcyjne odwzorowanie kolorów i kształtów oraz zniwelowanie refleksów jest nie lada wyzwaniem. Jeśli nie podejdziemy do tego problemu kompleksowo i proponowane przez nas rozwiązania nie staną na wysokości zadania, odbiorca w miejsce wizji artysty ujrzy własne odbicie oraz sylwetki otaczających go osób. W konsekwencji straci na tym nie tylko odwiedzający, autor i miejsce, w którym odbywa się ów wernisaż, ale także – reputacja naszej firmy. By uniknąć czarnego scenariusza warto wprowadzić do swojej oferty szkło PICTO, które mimo iż znajduje się na pierwszym planie, będzie dla obrazu jedynie tłem i pomoże wydobyć jego piękno w sposób naturalny oraz profesjonalny.

Nie tylko rama – kompleksowe wsparcie dla obrazu

Szyby stosowane w popularnych ramach są najczęściej wykonywane ze szkła zwykłego typu float,  które posiada lekko zielone zabarwienie spowodowane dużą zawartością tlenków żelaza, widoczne zwłaszcza na krawędziach. Z tego powodu kolory obrazu mogą ulegać zniekształceniu, szczególnie jasne i białe elementy. Szkło float nie zda również egzaminu, gdy jego gładka powierzchnia zostanie wystawiona na źródło intensywnego światła. Powstałe wówczas niepożądane refleksy optycznie deformują kształty i utrudniają kontemplację rzeczywistego dzieła.

Ornamentowe szkło antyrefleksyjne PICTO – sekret dobrego obrazu

Jak widać, odpowiednie oprawienie dzieła też staje się nie lada sztuką. Szkło ma chronić obraz przed wypadnięciem, zniszczeniem, zabrudzeniem czy wilgocią i jednocześnie troszczyć się o aspekty wizualne – nie tylko redukując poświatę i odblaski, lecz również zabezpieczając przed blaknięciem pod wpływem promieni UV. Jego rola jest zatem nieprzeceniona, dlatego należy dobierać je uważnie.

By spełnić wysokie standardy wystaw muzealnych i wernisaży oraz sprostać wymaganiom twórców, odbiorców sztuki, jak i klientów indywidualnych, warto zainwestować w ornamentowe szkło antyrefleksyjne PICTO, które otwiera nowe możliwości w technologii oprawy obrazów, grafik i plakatów, a do tego doskonale sprawdzi się w niemalże każdych warunkach oświetleniowych. Należy przy tym jednak pamiętać, że najbardziej zadowalający efekt uzyskuje się umieszczając szkło w bezpośrednim kontakcie z eksponowanym obrazem, plakatem lub zdjęciem.

 – Dzięki delikatnej antyrefleksyjnej powierzchni szkło ornamentowe PICTO niweluje odbicia światła pozostawiając kolory intensywnymi i perfekcyjnie odwzorowanymi – mówi Magda Lipińska, Marketing Manager Saint-Gobain Building Glass. – W przypadku szkła PICTO, które posiada drobną, precyzyjnie wytłoczoną strukturę ornamentu po obu stronach tafli, oprawione dzieło można oglądać pod każdym kątem. Jego kontury i proporcje nie ulegają deformacji, zaś refleksy świetlne są w pełni wyeliminowane. Neutralna barwa szkła sprawia, że kontrast obrazu jest wyższy, a barwy bardziej wyraziste.

Szkło PICTO to produkt uniwersalny, przeznaczony do oprawy dużych formatów plakatów, zdjęć, obrazów, map, a nawet dyplomów czy innych cennych dokumentów. Tafle o grubości 2,1 mm (+/- 0,2 mm) dostępne są w dwóch wymiarach: 1560mm x 1270mm oraz 1600mm x 1270mm. Dzięki temu spektrum zastosowań tego produktu jest naprawdę szerokie – od wnętrz domów prywatnych, biur czy instytucji, po sale muzealne czy galerie sztuki.

Odpowiednio dobrane szkło jest gwarancją satysfakcjonującego odbioru prezentowanego obrazu, który może przełożyć się na sukces artystyczny naszego klienta lub zwyczajnie – zadowolenie z wystroju pomieszczeń w przypadku inwestora indywidualnego. I choć sztuki nie powinno się wpisywać w sztywne ramy, to ujęcie jej w odpowiednią oprawę z pewnością przyniesie wiele korzyści każdej ze stron.

 

 

 

 

Visual communication holds sway in the contemporary world; it has become one of the media of choice. Images accompany us in our everyday lives, and they are a means of expressing our personality. Posters, prints, and photographs move from art galleries to our homes and apartments to embellish them and reflect their owners’ personalities. What constitutes a common denominator for private and museum collections of works of art is the way they are displayed, which in both cases must be irreproachable. Naturally, appropriate selection of frames is crucial. However, the key to success is top-quality PICTO the patterned glass, which highlights the aesthetics of the image and enhances its positive reception.

 

Contemplation of art in the comfort of your home

Many of us probably remember posters with images of our favourite bands, actors, or sports teams, attached with scotch tape to walls above our beds. Ever since then, the art of posters has undergone a true metamorphosis, and today it delights aesthetes with its modern, designer form, which simply calls for an appropriate setting. More and more often top-quality items of high artistic and emotional value are unique, made to order, or limited edition, and they look like real works of art. Framed pictures have become an attractive addition to any interior, irrespective of its style. The diversity of formats, patterns, and colours of prints as well as frames allows to create mini-galleries on the walls, which may take the form of compositions that are eclectic and bold, or symmetrical and perfectly straight. Displayed on a shelf, floor, mantelpiece, or leaning against furniture, they add a bit of artistic nonchalance straight from an artistic studio to every interior. The ability to express oneself in art cannot be overestimated. It has an immense value when it is being created, but also when we commune with it and surround ourselves with it. Once elite in nature, widely available today, it has a positive effect on our perception of the world, and it boosts our sensitivity to beauty. So, if interiors of our customers transform into true art havens, why not provide them with a high-end setting? It is a role of a responsible producer to offer premium solutions not only to artists and connoisseurs, but also home-bred aesthetes.

A work of art, not of chance

Great art requires great commitment, on the part of artists and manufacturers alike. Artists, who perfect their works in a long and frequently laborious process, have a right to expect the same from frame makers. Multifunctionality and precision of workmanship are worth their weight in gold, so not even the smallest detail can be a work of chance.

High-quality reception of the work and undisturbed aesthetics should always be put first. In the light of exhibition lamps or intense sunbeams, perfect colour and shape rendition and elimination of reflections is quite a challenge. If we do not take a comprehensive approach to this problem and if our solutions are not up to the task, instead of the artist’s vision the recipient will see their own reflection and silhouettes of the people around them. Consequently, it will be detrimental not only to visitors, the artist, and the venue which houses the exhibition, but also to our company’s reputation. In order to prevent this black scenario from happening, it is worth introducing PICTO glass, which – even though the first to be seen – will serve only as a background for any work of art and will help to bring out its beauty, naturally and professionally.

 

Not only the frame – comprehensive support for any image

The glass panels used in popular frames are most often made of conventional float glass, which has a slight green tinge caused by high content of iron oxides, visible especially on the edges. For this reason, colours of a print or photograph may get distorted, which is true particularly for bright and white elements. Float glass will not work also due to the fact that its smooth surface will be exposed to sources of intense light. The undesirable optical reflections this causes distort shapes and make it difficult to contemplate the work of art.

 

PICTO antireflexive decorative glass – a secret of a good image

As you can see, a proper framing is becoming quite an art in its own right. Glass is to protect a print or a poster against falling out, damage, dirt, or dampness, and on the other hand it is to enhance its visual aspects – not only by reducing glare and reflections, but also by preventing it against fading due to UV radiation. Therefore, its role cannot be overestimated, and it needs to be selected with utmost care.  

In order to satisfy high standards of museums and art galleries and meet expectations of artists, art fans, as well as individual customers, it is worth investing in PICTO antireflexive decorative glass, which will open up new possibilities in the technology of paintings, prints, and posters, and on top of that it will work very well in all lighting conditions. It should be borne in mind, however, that the best effect will be achieved by placing the glass in direct contact with the painting, poster, or photograph.

‘Thanks to a delicately matt surface, PICTO antireflexive decorative glass eliminates light reflections, perfectly rendering colours and their intensity’, says Magda Lipińska, Marketing Manager Saint-Gobain Building Glass. ‘If you choose PICTO glass, which has a fine, precisely embossed texture of the ornament on both sides of the glass pane, the work of art behind it can be admired from all angles. Its contours and proportions do not get distorted, and light reflections are fully eliminated. The neutral colour of the glass enhances contrast of the work of art and makes its colour appear more vivid.’

PICTO glass is a universal product, designed for framing large-format posters, photographs, prints, maps, and even diplomas or other valuable documents. 2.1-mm-thick glass panels (+/- 0.2 mm) are available in two sizes: 1560 mm x 1270 mm and 1600 mm x 1270 mm.  Consequently, the range of possible applications of this product is really wide – from interiors of residential houses, through offices and institutions, through museum halls and art galleries.
Carefully selected glass is a guarantee of satisfactory perception of any image on display, which can translate into artistic success of our customer, or – quite simply – into an individual investor’s satisfaction with the interior design. And even though art should not be inscribed in rigid frames, putting it in the right setting will definitely bring many benefits to each of the parties.