Przejdź do treści
 

Szkło ekstra białe DIAMANT w Galerii Trofeów Kamila Stocha

DIAMANT Glass in Kamil Stoch’s Trophy Gallery

Po niezapomnianych emocjach, jakie zapewnił nam w sezonie zimowym i zwycięstwie w 69. Turnieju Czterech Skoczni, Kamil Stoch powraca latem i przynosi równie ekscytujące wieści. Od 11 lipca przy ul. K. Przerwy-Tetmajera 6 w Zakopanem możemy zwiedzać Kamiland – Galerię Trofeów Mistrza, gdzie możemy podziwiać nagromadzone przez lata kariery pamiątki oraz zdobyte laury.

After the unforgettable emotions of the last winter season and the victory in the 69th Four Hills Tournament, Kamil Stoch is coming back this summer and he has some more exciting news to share. On 11 July Kamiland opened at 6 Przerwy-Tetmajera street in Zakopane. It is the Champion’s Trophy Gallery, where we can admire his keepsakes and trophies won over the years.

 

 

Ekspozycja godna Mistrza

Sylwetka Kamila Stocha to dziś jeden z najdłuższych artykułów na Wikipedii. Nic w tym dziwnego, bowiem przygodę z nartami rozpoczął już w wieku 3 lat. W trakcie swojej ponad dwudziestoletniej, imponującej kariery wiele razy sięgał po wygraną zarówno w turniejach indywidualnych, jak i zespołowych. Zdobywca 33 medali na Mistrzostwach Polski w skokach narciarskich (w tym 11 złotych), zwycięzca 39 konkursów w ramach Pucharu Świata, trzykrotny indywidualny mistrz olimpijski, drużynowy brązowy medalista olimpijski, indywidualny mistrz świata, dwukrotny zdobywca Pucharu Świata – to jedynie niewielka część długiej listy osiągnięć skoczka z Zakopanego.

Kamiland, jak nazwali Galerię fani, ma za zadanie przybliżyć wszystkim sylwetkę Stocha oraz jego dokonania w sposób namacalny i pobudzający wyobraźnię. Ekspozycja obejmuje blisko pół tysiąca eksponatów w aż siedmiu pomieszczeniach poświęconych kolejnym etapom sportowego sukcesu Kamila Stocha. Nie będzie to jednak zwykła wystawa. Kamiland opowiada historię o żmudnej i wymagającej wielu poświęceń drodze na szczyt, która pełna jest inspiracji i wspomnień. Zwiedzających czeka mnóstwo atrakcji podanych w nowoczesnej formie. – Sam będę Waszym przewodnikiem i w przekazach audiowizualnych opowiem o najciekawszych momentach mojej kariery – poinformował skoczek w swoich mediach społecznościowych. Obowiązkowy punkt zwiedzania, zarówno dla zagorzałych kibiców, jak i najmłodszych fanów, stanowi sala poświęcona skokom narciarskim od tzw. kuchni, gdzie z bliska można przyjrzeć się nartom, narzędziom do ich serwisowania, kombinezonom czy nawet… igielitowi.

 

Kryształowe Kule, Złote Orły, medale olimpijskie – mistrzowskie wyróżnienia wymagają ekspozycji na najwyższym poziomie, dlatego w Kamiland nie mogło zabraknąć rozwiązań szklanych od Saint-Gobain Building Glass. Witryny skrywające najcenniejsze skarby sportowca zostały wykonane z ekstra białego szkła DIAMANT. – Dobrze wiemy, jak istotne jest piękno ekspozycji, wierne oddanie rzeczywistych cech eksponatów oraz komfort ich odbioru wśród zwiedzających. W miejscach, które wymagają szczególnej oprawy wizualnej, takich jak Kamiland, szkło DIAMANT sprawdza się wprost… na medal – mówi Magda Lipińska, Marketing Manager Interior Glass Saint-Gobain Building Glass.

Neutralna barwa uzyskana dzięki niskiej zawartości tlenku żelaza sprawia, że szkło DIAMANT zapewnia wysoką przepuszczalność światła, która znajduje odzwierciedlenie w idealnym doświetleniu eksponatów oraz perfekcyjnym odwzorowaniu ich kształtów i kolorów. Wyeliminowanie charakterystycznego zielonego zabarwienia na krawędziach jest gwarancją najwyższej estetyki i nowoczesnego designu. Zastosowanie szkła ekstra białego w gablotach przekłada się na doskonałą prezentację zbiorów i łatwiejszy ich odbiór przez odwiedzających – w końcu nie ma nic lepszego, niż możliwość podziwiania osiągnięć naszych idoli bez zakłóceń.

Dzięki Galerii Trofeów Kamila Stocha, Zakopane zyskuje jeszcze jeden istotny punkt na turystycznej mapie, którego żaden fan skoków narciarskich nie może przegapić. Kamiland jest dostępny do zwiedzania codziennie między 10.00 a 18.00.

 

 

 

 

 

 

An exposition worthy of a champion!

The Wikipedia article on Kamil Stoch today is one of the longest available on this platform. No wonder – his adventure with skiing started when he was 3 years old. During his over 20-year-long impressive carrier he won numerous awards in individual as well as team events. Winner of 33 medals at the Polish Ski Jumping Championships (11 of which are gold), winner of 39 World Cup tournaments, three-time individual Olympic champion, team Olympic bronze medallist, individual world champion, two-time World Cup winner – these are but a few of a long list of achievements of the ski jumper from Zakopane.


Kamiland – the Gallery has been given this name by his fans – is to offer an insight into the figure of Stoch and his achievements in a tangible and imaginative way.
The exposition comprises nearly five hundred exhibits arranged in as many as seven rooms, each devoted to an individual stage of Kamil Stoch’s success in sports. However, it will not be an ordinary exhibition. Kamiland tells a story of his arduous path to the very top, requiring many sacrifices, and yet filled with many inspirations and memories. Visitors can avail themselves of numerous attractions provided in a modern form. ‘I will be your guide myself and I will tell you all about the most interesting moments in my career in audio-video materials’, the ski jumper informed on social media. A definite must-see, both for his staunch supporters and his youngest fans, is a special room devoted to ski jumps as seen from behind the scenes, where you can take a closer look at the skis, ski maintenance tools, suits, or even …the plastic matting.  


Crystal Balls, Golden Eagles, Olympic medals – the trophies worthy of a true champion call for top-notch exposition. Hence glass solutions from Saint-Gobain Building Glass just had to be used in Kamiland. The showcases hiding the athlete’s most precious treasures are made of extra clear DIAMANT glass.
‘We are well aware how important it is to make sure that the exposition is beautiful, that it faithfully renders the features of the exhibits, and that it is comfortable for patrons to visit. In places which require a special setting, such as Kamiland, DIAMANT is definitely worth a medal!’ says Magda Lipińska, Marketing Manager Interior Glass Saint-Gobain Building Glass.

The neutral colour obtained thanks the low content of iron makes DIAMANT able to guarantee high transmission, which will be reflected in the perfect illumination of exhibits and excellent rendition of their shapes and colours. Elimination of the characteristic greenish tint on the edges is a guarantee of the best aesthetics and a modern design. The application of the extra clear glass in the showcases translates into an excellent presentation of the collection and its easier reception by visitors; after all, is there anything better than to admire our idols’ achievements with no distractions?

Thanks to Kamil Stoch’s Trophy Gallery Zakopane is offered yet another landmark on its tourist map that simply cannot be missed by any ski jumping fan. Kamiland is open to visitors daily between 10:00 a.m. and 6:00 p.m.