Przejdź do treści
 

STADIP PROTECT

Szkło laminowane dla ochrony osób i mienia

Bezpieczne szkło laminowane.

Składa się z dwóch lub większej liczby tafli szkła laminowanego z warstwą foliową (PVB), chroniące ludzi i miejsca zamieszkania.

STADIP PROTECT zapewniającą różne poziomy bezpieczeństwa i ochrony. Pożądany poziom ochrony można osiągnąć poprzez dostosowanie grubości szkła i liczby warstw z folii PVB.

Szkło STADIP PROTECT oferuje różne poziomy bezpieczeństwa i ochrony, odpowiednie dla wielu zastosowań, np. jako :

  • Okna, okna dachowe, okna wykuszowe, oszklone drzwi
  • Ogrody zimowe, przeszklone dachy / ściany nachylone
  • Przekrycia dachowe, balustrady i poręcze

Szklane fasady, świetliki, spandrele

  • Bezpieczeństwo

Opis

Szkło STADIP PROTECT

Ochrona budynków i przebywających w nich osób musi spełniać wymagania określone w przepisach prawnych i warunkach ubezpieczeniowych, bądź też musi po prostu zaspokajać potrzeby mieszkańców, chronić ich przed ryzykiem urazów ciała, włamania, czy aktu wandalizmu. Szkło STADIP PROTECT zastosowane w domach mieszkalnych lub biurach umożliwia osiągnięcie odpowiednich poziomów bezpieczeństwa i ochrony bez uszczerbku dla estetyki i parametrów funkcjonalnych zastosowanych rozwiązań.

Szkło STADIP PROTECT składa się z dwóch lub większej liczby tafli szkła połączonych ze sobą dwiema lub większą liczbą warstw folii PVB. Różne poziomy bezpieczeństwa (np. 1B1 lub 2B2) i ochrony (np. P2A – P5A) szkła laminowanego można osiągnąć poprzez odpowiednie dostosowanie liczby i/lub grubości każdego z zastosowanych komponentów. Gdy szkło ulega stłuczeniu, kawałki szkła są utrzymywane w całości przez folię PVB. To zabezpieczenie, które często jest obowiązkowe na mocy przepisów lokalnych (np. w budynkach użyteczności publicznej, szkołach, itd.) nadaje się również idealnie do domów mieszkalnych, gdzie chroni mieszkańców przed urazami. Dodatkowo, szkło STADIP PROTECT zapobiega przedostaniu się ciała ludzkiego lub przedmiotu przez  szkło, minimalizując ryzyko upadku z wysokości. Wreszcie szkło SGG STADIP PROTECT zamontowane w odpowiedniej ramie może skutecznie odstraszać intruzów, zapewniając bezpieczeństwo osób i mienia oraz obniżając ryzyko włamania czy aktu wandalizmu.

W zależności od składu, szkło STADIP PROTECT może spełniać wymagania stosownych przepisów prawnych oraz potrzeby użytkownika w zakresie ochrony w całej gamie zastosowań:

  • Zabezpieczenie przed urazami i ryzykiem upadku
  • Zabezpieczenie przed włamaniem i aktem wandalizmu
  • Zabezpieczenie przed użyciem broni palnej i środków wybuchowych.

STADIP PROTECT można łączyć z innymi funkcjami szkła: termoizolacją, ochroną przeciwsłoneczną, szkłem ornamentowym oraz szkłem samoczyszczącym.