Przejdź do treści
 

#dla klimatu

W trosce o człowieka i planetę

Zrównoważony rozwój wymaga pełnej transparentności i ciągłego monitorowania postępów na różnych płaszczyznach w budowaniu lepszej przyszłości. Codzienne zaangażowanie wykwalifikowanych i świadomych wagi działań pracowników, którzy na każdym kroku dokładają starań, by realizować cele zrównoważonego rozwoju oraz wspierać gospodarkę o obiegu zamkniętym ułatwia naszym klientom dokonywania świadomych i bardziej przemyślanych wyborów, z korzyścią dla wszystkich mieszkańców naszej planety.

3 filary #dla Klimatu

  • ZRÓWNOWAŻONA PRODUKCJA

    Zrównoważone budownictwo to początek dobrych zmian #dlaKlimatu. Ograniczanie śladu węglowego produkcji, tworzenie energooszczędnych rozwiązań – tak wygląda nasza codzienność. Wysoka jakość szkła budowlanego to nasz sposób na zdrową i bezpieczną przyszłość

  • ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA

    Dbanie o wellbeing przekracza granice firmy, rozciągając się na bliskie otoczenie, lokalne społeczności, partnerów biznesowych. ESG staje się świadomym wyborem, ponieważ prawdziwy sukces mierzy się nie tylko zyskiem, ale także pozytywnym wpływem na świat

  • ZRÓWNOWAŻONA OFERTA

    Określamy kurs pozytywnego rozwoju i transformacji. Dzięki doskonałym parametrom technicznym, niskoemisyjnym procesom wytwórczym i innowacjom nasze rozwiązania szklane mają bardziej neutralny wpływ na środowisko. Działamy z korzyścią dla planety

Nasze zobowiązania

Według badań Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA) sektor budowlany odpowiada za 40% światowej emisji CO2 do atmosfery – 12% stanowią emisje wynikające z procesu wznoszenia budynków, 28% z ich eksploatacji. Dostrzegając wynikające z tego zagrożenia, w myśl nadrzędnego celu całej Grupy Saint-Gobain: „Making The World a Better Home”. Rozumiemy bowiem, że zrównoważone rozwiązania przynoszą wymierne korzyści wszystkim uczestnikom procesu budowlanego, użytkownikom budynków oraz planecie.

Nasze technologie

PRODUKCJA

Nasze szklane rozwiązania uwzględniają wpływ na środowisko, bezpieczeństwo pracowników i wygodę użytkowników. Stosujemy normy jakości i uzyskujemy deklaracje środowiskowe, podnoszące punktację w certyfikacji budynków wielokryterialnych. Produkcja oparta na gospodarce obiegu zamkniętego jest kluczowa w tym procesie.

SPRAWDŹ

Odpowiedzialność społeczna

CZŁOWIEK

Dbanie o wellbeing pracowników oraz ich najbliższe otoczenie staje się nie tylko obowiązkiem, ale i inwestycją w lepsze jutro. Podejmujemy działania mające na celu nie tylko ochronę środowiska i promowanie zrównoważonego rozwoju, ale również dbanie o dobrostan społeczności, w których działamy.

SPRAWDŹ

Nasze rozwiązania

OFERTA

Jako światowy lider w dziedzinie zrównoważonego budownictwa, wspieramy w tworzeniu lepszych budynków, które ograniczają negatywny wpływ na naszą planetę, mają pozytywny wpływ na zdrowie i samopoczucie ludzi oraz generują niższe koszty i wyższą wartość.

Sprawdź

Poznaj naszą grę

Gra, w której nagrodą są korzyści dla planety! Uświadomi Ci, że Twoje codzienne działania mogą mieć naprawdę ogromny wpływ na środowisko i stan portfela.

Spawdź