Przejdź do treści
 

Regionens Hus

Dzięki „Domowi regionalnemu” szwedzkie miasto Göthenburg zyskało nowy punkt orientacyjny. Ten niezwykły projekt budowlany jest centralnym punktem największej ekspansji urbanistycznej we współczesnej historii Göthenburga.

With the "Region House", the Swedish city of Göthenburg has a new landmark. This extraordinary building project is the centre piece of the largest urban expansion in the modern history of Göthenburg.

 

Uwagę zwracają widoczne już z daleka przestronne przeszklone fasady. Stanowią one celowy kontrast z sąsiednim zabytkowym budynkiem dworca i jednocześnie podkreślają podstawową ideę projektową, jaką jest przezierność. Zastosowano 4500 m² szkła przeciwsłonecznego COOL-LITE XTREME 70/33 II. W związku z tym użytkownicy budynku są chronienie przed przegraniem całkowicie bez zewnętrznej ochrony przeciwsłonecznej jednocześnie mając optymalny dostęp do światła dziennego. „Dom Regionu” otrzymał nagrodę „Glaspriset 2020” od szwedzkiej federacji elewacji za innowacyjne rozwiązanie szklenia elewacji. Budynek otrzymał również certyfikat środowiskowy „Miljöbyggnad Guld”.

An eye-catcher of the "Region House", visible from afar, are the spacious glass facades. These form a deliberate contrast to the neighbouring historic station building and underline the basic design idea of transparency at the same time. There were applied 4,500 m² of solar control glass COOL-LITE XTREME 70/33 II. Therefore building interiors protect against overheating completely without external solar protection, having the optimum access to natural daylight inside. The “Region House” was awarded the "Glaspriset 2020" by the Swedish façade federation for the innovative solution of façade glazing. The building also received the environmental certification "Miljöbyggnad Guld".

 

 

Lokalizacja: Göthenburg, Szwecja 

Architekt: White Architects

Produkty: COOL-LITE XTREME 70/33