Przejdź do treści
 

PLANISTAR SUN+

Komfort użytkowania przez cały rok

PLANISTAR SUN+ jest szkłem z rodziny powłok niskoemisyjnych, które pomaga oszczędzać energię przez cały rok, zapewniając zwiększoną izolację termiczną zimą i znacznie ograniczając przegrzewanie się pomieszczeń latem oraz zapewniając obfity dopływ naturalnego światła dziennego o każdej porze roku. 

 

Four seasons comfort. 

PLANISTAR SUN+ is a low-e glass which helps save energy throughout the year by providing increased thermal insulation in winter and significantly reducing the overheating in summer and it is a source of daylight all over year.

Opis

 

 

 

ZALETY 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

 

PLANISTAR SUN+ gwarantuje mniejsze zapotrzebowanie na energię przez cały rok. Termoizolacyjność szkła poprzez niski współczynnik przenikania ciepła (Ug) chroni pomieszczenia przed utratą ciepła w okresie zimowym. Niski współczynnik solar factor (g) ogranicza korzystanie z energochłonnych klimatyzatorów w okresie letnim.

 

 

 

BENEFITS 

ENERGY EFFICIENCY

 

PLANISTAR SUN+ guarantees lower energy demand throughout the year. The thermal insulation of the glass, thanks to a low Ug value, protects interiors from heat loss during the winter period. A low solar factor (g) reduces the use of energy-consuming air conditioners during the summer time.

 

 

 

 

KOMFORT WIZUALNY 

 

Dzięki wysokiej wartości współczynnika przepuszczalności światła (LT) PLANISTAR SUN+ redukuje potrzebę sztucznego doświetlania wnętrz, zapewnia wysokie walory estetyczne poprzez naturalne oddawanie barw. 

 

 

 

 

VISUAL COMFORT 

 

Thanks to the high light transmission (LT) value, PLANISTAR SUN+ reduces the need for artificial interior lighting, ensuring high aesthetic qualities through natural color rendering. 

 

 

 

 

 

 

 ZASTOSOWANIE

Szkło do okien w budownictwie mieszkaniowym nowym i modernizowanym dla poprawy bilansu energetycznego okna oraz ochrony przed przegrzewaniem się wnętrz.

 

PLANISTAR SUN PLUS parametry

 

 

 

 

 

 

APPLICATIONS

Windows in new and renovated residential buildings to improve the energy efficiency of the window and protect against overheating.


 

PLANISTAR SUN PLUS parametry