Przejdź do treści
 

PICTO 

Ornamentowe szkło antyrefleksyjne do oprawy zdjęć

PICTO jest idealne do oprawy zdjęć, plakatów, reklam, map, dyplomów, świadectw, dokumentów. Oddaje intensywne kolory oraz wyostrza zdjęcia nawet przy bezpośrednim oświetleniu. Zalecane jest umieszczenie szkła PICTO w bezpośrednim kontakcie ze zdjęciem.

PICTO is an ideal glass for framing photographs, posters, advertisements, maps, diplomas, certificates, documents.  It renders the intensity of colors and the focus of the picture, even when watched in direct lighting. It is recommended to put PICTO in direct contact with the picture.

 • Design
  Design

Opis

 

 

PICTO to dwustronne szkło antyrefleksyjne do uniwersalnego zastosowania.

PICTO eliminuje odbicia bez deformacji konturów i oddaje całkowitą głębię kolorów. Drobna struktura ornamentu umożliwia oglądanie obrazu pod każdym kątem bez negatywnych efektów wywołanych przez odbicie padającego światła, niwelując tym samym odblask oraz poświatę. Ten rodzaj szkła jest stosowany dla poprawy efektu wizualnego oprawionego obrazu.

 

 

 

PICTO is two-sided anti-reflexive glass for universal use.

PICTO eliminates reflections without contour deformation and renders the full depth of colors. A fine structure of the ornament enables to look at the picture from every angle, with no negative effects caused by reflections of the incident light, and in doing so it eliminates reflections and glow. This type of glass is used to improve the visual effect of a framed picture secured with a glass pane.

 

 

 

 

 

PICTO - Zalety

 

 • Dwustronne szkło antyrefleksyjne.
 • W pełni eliminuje odbicie światła i refleksy.
 • Zapewnia doskonałą ostrość prezentowanej fotografii.
 • Podkreśla intensywność kolorów zdjęcia.
 • Nie deformuje konturów, ani kształtu obrazu.

 

 

 

 

 

PICTO - Advantages

 

 • Two-sided anti-reflexive glass.
 • Fully eliminates reflections.
 •  Secures perfect sharpness of the presented photograph.
 • Enhances the intensity of colors of the photograph.
 • Does not deform the contours or shapes in the photograph.

 

 

 

 

 

 

PICTO - Zastosowanie

PICTO jest idealne do oprawy zdjęć, plakatów, reklam, map, dyplomów, świadectw, dokumentów. Oddaje intensywne kolory oraz wyostrza zdjęcia nawet przy bezpośrednim oświetleniu. Zalecane jest umieszczenie PICTO w bezpośrednim kontakcie ze zdjęciem.

 

 

 

 

 

PICTO -  Applications

PICTO is a perfect solution for framing photographs, posters, advertisements, maps, diplomas, certificates, documents. It renders the intensity of colors and the focus of the picture, even when watched in direct lighting. It is recommended to put PICTO in direct contact with the picture.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobacz
różnicę

 

 

 

 

See the difference

 

 

 

picto roznica

 

Galeria zdjęć

1_976x553.jpg
2_976x553.jpg
3_976x553.jpg
4_976x553.jpg
5_976x553.jpg
6_976x553.jpg
7_976x553.jpg
8_976x553.jpg