Przejdź do treści
 

Oznakowanie CE

Jako lider w produkcji, przetwarzaniu i dystrybucji szkła w Europie, Saint-Gobain Building Glass Polska oferuje produkty zgodnie z wymaganiami oznakowania CE.

Oznaczenie CE poświadcza, że wyrób jest zgodny z zasadniczymi wymogami Dyrektywy o Wyrobach Budowlanych opracowanej przez Komisję Europejską, a także iż nadaje się on do przewidzianych dla niego zastosowań. Wyszukiwanie dokumentu CE zawierającego deklarację parametrów wyrobu produkowanego przez Saint-Gobain Glass lub spółkę należącą do sieci „Saint-Gobain Vitrage”.

Wprowadź kod składający się z sześciu cyfr i ewentualnie litery, umieszczony na etykiecie wyrobu poniżej symbolu CE i adresu internetowego. Wprowadź datę umieszczoną na etykiecie w formacie dd/mm/rrrr.