Przejdź do treści
 

ORAÉ® WINDOWS

Seria ORAÉ® WINDOWS gwarantuje redukcję od 35% do 40 % wbudowanego śladu węglowego w porównaniu do identycznej kompozycji zespolenia, ze szkłem powłokowym, ale na szkle bazowym PLANICLEAR®.

 

The ORAÉ® WINDOWS series guarantees the achievement of thermal, acoustic and visual comfort while limiting the negative impact on the environment. It contributes to a reduction in the embodied carbon footprint of 35 to 40% compared to IGU compositions, with the same coated or laminated glass but on a PLANICLEAR® substrate.

 

 • Environment friendly
  Environment friendly

Opis

 

 

 

ORAÉ® WINDOWS

 

ORAÉ® jest pierwszym na świecie szkłem bazowym o obniżonym śladzie węglowym (6,64 eq. CO₂/m2). W porównaniu do szkła PLANICLEAR® jest on o 42% mniejszy (dotyczy szkła o grubości 4mm). Wartość została potwierdzona w deklaracji środowiskowej produktu EPD (faza od kołyski aż po grób). Szkło ORAÉ® posiada certyfikat Cradle to Cradle® (C2C) na poziomie Brązowym w bardziej rygorystycznej wersji 4.0 natomiast w kryterium obieg zamknięty produktu ORAÉ uzyskało poziom Platinum (dzięki 64% zawartości stłuczki).

 

 

 

ORAÉ® WINDOWS

ORAÉ® is the world’s first low carbon glass (6,64 eq. CO₂/m2) This is a reduction of 42% compared to PLANICLEAR® (for 4mm substrate). It was confirmed at EPD (from Cradle to Grave). ORAÉ® is Cradle to Cradle Certified® version 4.0 Bronze achieving Platinum in Product circularity category thanks to its recycled content attaining 64%.

 

 

 

 

 

ZASTOSOWANIE 

 

Okna i drzwi balkonowe w budownictwie mieszkaniowym nowym oraz modernizowanym w celu poprawy efektywności energetycznej i redukcji wbudowanego śladu węglowego.

 

 

 

 

APPLICATIONS

 

Windows and balcony doors in new and renovated residential buildings to improve energy efficiency and reduction of embodied carbon.

 

 

 

 

 

 OFERTA

wysokoselektywne szkło przeciwsłoneczne.

niskoemisyjne szkło termoizolacyjne.

 

 

 

 

 

PRODUCT RANGE

high selective solar control glass.

low-e glas

ZALETY

Seria ORAÉ® WINDOWS gwarantuje ograniczenie wbudowanego i operacyjnego śladu węglowego. Jest to możliwe poprzez zastosowanie:
 

 •  Szkła bazowego ORAE®, które posiada zweryfikowaną Deklarację Środowiskową Produktu (EPD) i jest szkłem o niskim śladzie węglowym dzięki zastosowaniu w procesie produkcji dużej ilości stłuczki szklanej i odnawialnych źródeł energii.
   
 •  Wysokoselektywnego szkła z rodziny COOL-LITE® SKN 176 ORAE® o znakomitej efektywności energetycznej co wpływa znacząco na redukcję emisji dwutlenku węgla zmniejszając zapotrzebowanie na energię w okresie eksploatacji budynku. Szkło gwarantuje optymalny dostęp do światła dziennego, skuteczną ochronę przeciwsłoneczną i doskonałą izolacyjność termiczną.
   
 •  Niskoemisyjnego szkła ECLAZ® ORAE® co pozwalają znacząco zredukować koszty ogrzewania – dzięki najlepszej izolacyjności termicznej w szybie dwukomorowej zatrzymują wewnętrzne ciepło domu. Przepuszczają też energię cieplną słońca, a w mroźne dni stanowią dodatkową izolację, pozwalając zmniejszyć straty ciepła i realnie wesprzeć system grzewczy domu jednocześnie dbając o optymalne doświetlenie pomieszczeń.

 

ADVANTAGES

ORAÉ® WINDOWS series guarantees the reduction of embodied and operational carbon footprint. This is possible through the use of:
 

 •  The glass substrate ORAÉ® which has a verified Environmental Product Declaration (EPD) and is the market first low-carbon glass produced by combining a very high recycled glass content (cullet) and renewable electricity in the whole production process.
   
 •  Highly selective glass from the COOL-LITE® SKN ORAE® family with excellent energy performances efficiency, which significantly reduces carbon emissions generated by energy consumption when using the building thanks to its high performance in terms of daylight, solar control and thermal insulation.
   
 •  Low-E glass ECLAZ® ORAE® which can significantly reduce heating costs - thanks to the best thermal insulation in DGU to keep the inner warmth of the house inside. It also transmit heat energy of sun, and on frosty days provide additional insulation, allowing to reduce heat loss and support the home heating system considerably while taking care of optimal daylight.

 

PARAMETRY TECHNICZNE

 

 

ORAÉ®
Top Builder_background TOPBuilder 2023 dla szkła ORAÉ®!

Znajdź dystrybutora