Przejdź do treści
 

ORAÉ®

ORAÉ® - szkło o najniższym śladzie węglowym na świecie

ORAÉ® pierwsze na rynku szkło o zredukowanym śladzie węglowym wprowadzone we wrześniu zeszłego roku, pozytywnie przeszło weryfikację deklaracji EPD i jest teraz oficjalnie uznane szkłem o najniższym śladzie węglowym na świecie.

 

ORAÉ® the world’s lowest carbon glass on the market

Thanks to a verified EPD, ORAÉ® - the very first low carbon glass on the market launched last September - is now confirmed as the glass with the world’s lowest carbon footprint.

 

  • Environment friendly
    Environment friendly

Opis

Wartość śladu węglowego dla szkła bazowego ORAÉ® o grubości 4mm jest na niezwykle niskim poziomie 6,64 kg CO2 na m² co stanowi o 42% mniej w porównaniu do europejskiego szkła bazowego PLANICLEAR®.

ORAÉ® substrate has a carbon footprint of only 6.64 kg CO2 eq./m2 (for a 4mm substrate), bringing a reduction of 42% compared to European standard product PLANICLEAR®.

 

 

OFERTA

Pierwszą rodziną produktów, gdzie znajdzie zastosowanie szkło bazowe ORAÉ®, będzie linia wysokoselektywnych szkieł fasadowych COOL-LITE® XTREME. Wykorzystanie pochodzącej z recyklingu stłuczki szklanej jako głównego surowca do wytworzenia szkła w żaden sposób nie wpłynie na walory estetyczne czy właściwości użytkowe szkła.

 

Wysokoselektywne szkło fasadowe zapewnia wysoką przepuszczalnością światła dziennego, równolegle niską transmisję energii słonecznej oraz wysoką termoizolacyjnością, co oznacza, że latem ochroni wnętrza budynków przed przegrzaniem, a zimą zapewni dobrą izolację, zaś optymalne doświetlenie będzie gwarancją przez cały rok.

 

RANGE

The extremely selective solar control product family COOL-LITE® XTREME is the first now available on ORAÉ® substrate. The use of recycled glass cullet for glass production offering exactly the same excellent combination of function and aesthetics.

 

High selective solar control glass ensures high light transmission parallel low solar factor and high thermal insulation, which means that in summer it will protect building interiors from overheating, and in winter it will provide good thermal insulation, and optimal daylight will guarantee during whole year.

COOL-LITE_XTREME_ORAE

 

  • Wyjątkowa estetyka i efektywność energetyczna
  • Najniższy ślad węglowy

 

 

COOL-LITE_XTREME_ORAE

 

  • Excellent aesthetic and energy efficiency
  • The lowest embodied carbon

 

COOL-LITE_XTREME_ORAE

Obiekty referencyjne/Reference project

O entuzjazmie rynku dla tego ważnego produktu świadczy fakt, że już kilku ważnych partnerów z branży nieruchomości Bouygues Immobilier, Icade Santé, Nexity i NCC zainteresowało się rozwiązaniem Saint-Gobain Glass, aby zmniejszyć ślad węglowy swoich inwestycji instalując COOL-LITE® XTREME ORAE®.

As an early demonstration of the market’s enthusiasm, four major real estate partners, Bouygues Immobilier, Icade Santé, Nexity and NCC have already committed to use low carbon COOL-LITE® XTREME ORAE® glass in their projects:

 

Kalifornia (Hauts-de-Seine, France)
Polyclinique du Parc in Caen (Calvados, France)
Carré Invalides rehabilitation (Paris, France)
Habitat 7 (Gothenburg, Sweden)

Carré Invalides - Paris, France
Kalifornia, Malakoff – France, Bouygues Immobilier
Polyclinique du Parc, Caen – France, ICADE Sante
Habitat 7 (Gothenburg, Sweden)