Przejdź do treści
 

ORAÉ®

ORAÉ® - pierwsze na rynku szkło o zredukowanym śladzie węglowym.

ORAÉ® to szkło bazowe o najniższym na rynku śladzie węglowym dzięki zastosowaniu w procesie produkcji 70% stłuczki szklanej w tym 55% pochodzącej ze źródeł zewnętrznych oraz energii ze źródeł odnawialnych.

 

ORAÉ® the world’s first low carbon glass.

ORAÉ® substrate is the first low carbon glass on the market, produced by combining high recycled glass content around 70% of cullet, of which 55% of external cullet and renewable energy.

 

Opis

Przybliżona wartość śladu węglowego dla szkła bazowego ORAÉ® o grubości 4mm jest na niezwykle niskim poziomie 7 kg CO2 eq/m² co stanowi o ok. 40% mniej niż dotychczas. Co oznacza -25/30% mniejszy ślad węglowy przeszklenia ze szkłem bazowym ORAÉ® w porównaniu ze standardowym przeszkleniem

The new ORAÉ® substrate has an estimated carbon footprint of only 7 kg CO2 eq/m2 for a 4mm substrate, bringing a reduction of the carbon footprint around 40% for standard product. That means around -25/30% carbon footprint for a glazing made with ORAÉ® vs regular glazing.

 

 

 

 

OFERTA

Pierwszą rodziną produktów, gdzie znajdzie zastosowanie szkło bazowe ORAÉ®, będzie linia wysokoselektywnych szkieł fasadowych COOL-LITE® XTREME. Wykorzystanie pochodzącej z recyklingu stłuczki szklanej jako głównego surowca do wytworzenia szkła w żaden sposób nie wpłynie na walory estetyczne czy właściwości użytkowe szkła. Wysokoselektywne szkło fasadowe zapewnia wysoką przepuszczalnością światła dziennego, równolegle niską transmisję energii słonecznej oraz wysoką termoizolacyjnością, co oznacza, że latem ochroni wnętrza budynków przed przegrzaniem, a zimą zapewni dobrą izolację, zaś optymalne doświetlenie będzie gwarancją przez cały rok.

 

RANGE

The extremely selective solar control product family COOL-LITE® XTREME is the first now available on ORAÉ® substrate. The use of recycled glass cullet for glass production offering exactly the same excellent combination of function and aesthetics. High selective solar control glass ensures high light transmission parallel low solar factor and high thermal insulation, which means that in summer it will protect building interiors from overheating, and in winter it will provide good thermal insulation, and optimal daylight will guarantee during whole year.

COOL-LITE_XTREME_ORAE

 

  • Wyjątkowa estetyka i efektywność energetyczna
  • Zredukowany ślad węglowy

 

 

COOL-LITE_XTREME_ORAE

 

  • Excellent aesthetic and energy efficiency
  • Lowest embodied carbon

 

COOL-LITE_XTREME_ORAE

Obiekty referencyjne

Reference project
Carré Invalides - Paris, France
Kalifornia, Malakoff – France, Bouygues Immobilier
Polyclinique du Parc, Caen – France, ICADE Sante