Przejdź do treści
 

ORAÉ®

ORAÉ® - Pierwsze na świecie szkło o niskim śladzie węglowym

ORAÉ® posiada zweryfikowaną przez niezależnych ekspertów deklarację środowiskową produktu (EPD), która potwierdza, że jest pierwszym na świecie szkłem o niskim śladzie węglowym.

 

ORAÉ® the world’s first low-carbon glass on the market

Thanks to a verified environmental product declaration (EPD), ORAÉ® is now confirmed as the world’s first low-carbon glass.

 

  • Environment friendly
    Environment friendly

Opis

Wartość śladu węglowego dla szkła bazowego ORAÉ® o grubości 4mm jest na niezwykle niskim poziomie 6,64 kg CO2 na m² co stanowi o 42% mniej w porównaniu do europejskiego szkła bazowego PLANICLEAR®.

ORAÉ® substrate has a carbon footprint of only 6.64 kg CO2 eq./m2 (for a 4mm substrate), bringing a reduction of 42% compared to European standard product PLANICLEAR®.

 

 

OFERTA

Rodzina wysokoselektywnych szkieł fasadowych COOL-LITE® XTREME oraz COOL-LITE® SKN jest teraz dostępna na szkle bazowym ORAÉ®. Wykorzystanie pochodzącej z recyklingu stłuczki szklanej jako głównego surowca do wytworzenia szkła w żaden sposób nie wpłynie na walory estetyczne czy właściwości użytkowe szkła.

 

Wysokoselektywne szkło fasadowe zapewnia wysoką przepuszczalnością światła dziennego, równolegle niską transmisję energii słonecznej oraz wysoką termoizolacyjnością, co oznacza, że latem ochroni wnętrza budynków przed przegrzaniem, a zimą zapewni dobrą izolację, zaś optymalne doświetlenie będzie gwarancją przez cały rok.

 

Oferta COOL-LITE® XTREME ORAÉ® oraz COOL-LITE® SKN ORAÉ® obejmuje standardowe wymiary oraz grubości (4, 6, 8 i 10 mm).

RANGE

The selective solar control product family COOL-LITE® XTREME and COOL-LITE® SKN are available on ORAÉ® substrate. The use of recycled glass cullet for glass production offering exactly the same excellent combination of function and aesthetics.

 

High selective solar control glass ensures high light transmission parallel low solar factor and high thermal insulation, which means that in summer it will protect building interiors from overheating, and in winter it will provide good thermal insulation, and optimal daylight will guarantee during whole year.

 

COOL-LITE® XTREME ORAÉ® and COOL-LITE® SKN ORAÉ® are available in standard sizes and thicknesses (4, 6, 8 and 10mm).

 

 

  • Wyjątkowa estetyka i efektywność energetyczna
  • Niski ślad węglowy

 

 

  • Excellent aesthetic and energy efficiency
  • Low embodied carbon

 

COOL-LITE_XTREME_ORAE

Obiekty referencyjne/Reference project

O entuzjazmie rynku dla tego ważnego produktu świadczy fakt, że już kilku ważnych partnerów z branży nieruchomości Bouygues Immobilier, Icade Santé, Nexity i NCC zainteresowało się rozwiązaniem Saint-Gobain Glass, aby zmniejszyć ślad węglowy swoich inwestycji.

As an early demonstration of the market’s enthusiasm, four major real estate partners, Bouygues Immobilier, Icade Santé, Nexity and NCC have already committed to use low carbon glass in their projects.

 

Kalifornia (Hauts-de-Seine, France)
Polyclinique du Parc in Caen (Calvados, France)
Carré Invalides rehabilitation (Paris, France)
Habitat 7 (Gothenburg, Sweden)

Carré Invalides - Paris, France
Kalifornia, Malakoff – France, Bouygues Immobilier
Polyclinique du Parc, Caen – France, ICADE Sante
Habitat 7 (Gothenburg, Sweden)