Przejdź do treści
 

MIRALITE® PURE - Lista materiałów montażowych

 

SAINT-GOBAIN GLASS opracowuje, produkuje i dystrybuuje innowacyjne materiały oraz rozwiązania, których zastosowanie wpływa znacząco na poprawę jakości życia każdego z nas. Jednym z nich jest ekologiczne lustro MIRALITE® PURE, produkt wolny od ołowiu i rozpuszczalników organicznych, a zatem przyjazny ludziom i środowisku, który wyróżnia się wysoką estetyką wykonania i dopracowanym w szczegółach designem – dzięki zastosowaniu antracytowego podlewu, lustro pozbawione jest efektu prześwietlenia przy aplikacji LED.
 

Saint-Gobain develops, manufactures, and distributes innovative materials and solutions the application of which has a significant effect on the improvement of the quality of life of each one of us. One of them is MIRALITE® PURE - an ecological mirror free from lead and organic solvents, and therefore friendly to people and the environment, which stands out thanks to its high aesthetics and design refined in the finest detail – thanks to the application of an anthracite underlayer the mirror is deprived of the overexposure effect when the LED backlight is used. 

 

Poniżej przedstawiamy wykaz materiałów montażowych, które pomyślnie przeszły badania przyczepności przeprowadzone na postawie wewnętrznej procedury badawczej. SAINT-GOBAIN GLASS nie gwarantuje składu chemicznego i właściwości podanych poniżej klejów i taśm. W każdym przypadku instalacja musi zostać przeprowadzona w sposób zgodny z wytycznymi producenta danego kleju czy taśmy. SAINT-GOBAIN GLASS zaleca przeprowadzenie badań wstępnych w celu stwierdzenia, czy dany materiał montażowy jest odpowiedni do danego zastosowania.* 


Listę wszystkich materiałów montażowych znajdziesz TUTAJ.
 

* Właściwości produktów montażowych zostaną zachowane tylko w przypadku stosowania się do instrukcji montażu producenta materiału montażowego.

 

 

 

Please find below the list of adhesive installation materials that have been favorably tested based on adhesion performance using an internal testing procedure. SAINT-GOBAIN GLASS does not guarantee the chemistry and properties of adhesives or glues. In all cases, the installation must conform to the adhesive or glue manufacturer guidelines. SAINT-GOBAIN GLASS recommends to carry out preliminary tests to validate the suitability of the adhesive or glue.* 

 


A list of all installation materials is available HERE.


* Properties of assembly materials will be maintained only if assembly manuals of manufacturers of assembly materials are adhered to.