Przejdź do treści
 

MIRALITE® EASYSAFE

MIRALITE® EASYSAFE to lustro zabezpieczone dodatkową warstwą żywicy chroniącej przed odpryskami szkła w przypadku rozbicia. Lustro MIRALITE® EASYSAFE posiada doskonałe parametry przeciwodpryskowe, dzięki którym w razie pęknięcia czy rozbicia lustra, dodatkowa warstwa żywicy zatrzymuje aż 98% odłamków szkła na swojej powierzchni. Lustro MIRALITE® EASYSAFE nie zawiera folii plastikowej, wygląda jak lustro standardowe, a dzięki zintegrowanej warstwie żywicy chroniącej szkło przed oderwaniem się kawałków szkła lustro jest bezpieczne dla użytkowników. Lustro MIRALITE® EASYSAFE wytwarzane jest dokładnie tak samo jak lustro MIRALITE PURE, ale w finalnym etapie na warstwę lakieru wodnego nakładana jest specjalna żywica chroniąca przed oderwaniem się kawałków szkła w przypadku rozbicia. Warstwa ta eliminuje potrzebę zastosowania standardowej plastikowej folii ochronnej, co pozwala łączyć parametry związane z bezpieczeństwem z doskonałymi walorami estetycznymi.

 

MIRALITE® EASYSAFE is a mirror enhanced by an additional layer of resin protecting against glass splinters in the event of breakage. MIRALITE® EASYSAFE mirror has excellent anti-shatter properties, with an additional layer of resin retaining even 98% of shards on its surface in the event of breakage. MIRALITE® EASYSAFE does not contain plastic foil; whereas it looks like a standard mirror, it is safe for users thanks to an integrated layer of resin protecting glass against shattering and splinters of glass breaking off its surface. MIRALITE® EASYSAFE is manufactured in an exactly the same way as MIRALITE PURE, but at the final stage special resin is applied on the layer of water-based varnish, protecting against splinters of glass breaking off the mirror in the event of breakage. This layer eliminates the need to use standard safety film, which allows to combine safety performances with excellent aesthetics.

 

 

MIRALITE® EASYSAFE

 

  • Bezpieczeństwo
  • Design
    Design

Opis

 

 

 

NOWOŚĆ W OFERCIE LUSTER

Lustro MIRALITE® EASYSAFE

 

to nowy punkt odniesienia w dziedzinie luster bezpiecznych: w razie pęknięcia podkład z żywicy przeciwodpryskowej zatrzymuje odłamki szkła na swojej powierzchni. Dzięki temu pracownicy biorący udział w procesie obróbki i montażu takiego lustra mają zapewniony jeszcze wyższy poziom bezpieczeństwa, natomiast właściciele i użytkownicy budynków mieszkalnych i obiektów użyteczności publicznej są spokojni o bezpieczeństwo ludzi przebywających we wnętrzach. Żywiczny podkład zabezpieczający lustro jest łatwiejszy w obróbce w porównaniu do standardowej folii plastikowej, oferując jednocześnie łatwiejsze wykończenie bez ryzyka delaminacji czy wystrzępionych krawędzi nałożonej folii. Lustro wytwarzane jest bez udziału plastiku, dzięki czemu generuje mniej odpadów i w pełni nadaje się do recyklingu. Wykorzystywane do produkcji surowce, podlew na bazie wody oraz brak ołowiu i substancji niebezpiecznych zapewniają lepszą jakość powietrza wewnątrz budynków dzięki bardzo niskiej emisji LZO.

 

 

 

NEW IN THE OFFER OF MIRROR

MIRALITE®
EASYSAFE

 

MIRALITE® EASYSAFE is a new benchmark for safety mirrors: in the event of breakage the anti-shatter resin primer retains glass splinters on its surface. This improves the safety of workers who process and install this mirror even more, as well as provides owners and occupants of residential buildings and public utility buildings with peace of mind that people inside are safe. The resin layer protecting the mirror is much easier to process compared to standard plastic foil, and at the same time it offers easier finish with no risk of delamination or frayed edges. Manufactured with no plastic, this mirror generates less waste and is fully recyclable. The raw materials used in the production process, the water-based varnish and zero content of lead and harmful substances ensure better indoor air quality through very low VOC emissions.

MIRALITE® EASYSAFE

 

 

 

 

Zastosowanie Luster MIRALITE® EASYSAFE

 

Nadają się do zastosowania w wielu różnych pomieszczeniach, szczególnie tam, gdzie priorytetem jest bezpieczeństwo:

  • Lokale użytkowe: biura, hotele, restauracje, sklepy.
  • Miejsca podwyższonego ryzyka: hale sportowe, ośrodki wypoczynkowe, sale fitness.
  • Pomieszczenia mieszkalne, szczególnie w celu zapewnienia bezpieczeństwa dzieciom. Bezpieczne lustro MIRALITE® EASYSAFE można dopasować do indywidualnych potrzeb - można z niego wykonywać elementy wystroju wnętrz, lustra ramowe i bezramowe, a także wykorzystywać jako okładziny ścian lub elementy mebli.

 

 

 

 

 

Applications

 

 

MIRALITE® EASYSAFE can be used in many different interior spaces, particularly where safety is a key priority:

  • Commercial settings: offices, hotels, restaurants, shops.
  • High-risk environments: sports halls, leisure centres, gyms.
  • Home applications, particularly in order to ensure children’s safety. MIRALITE® EASYSAFE shatterproof mirror can be customised to individual needs – it can be used as decorative elements, framed and unframed mirrors, as well as wall cladding and elements of furniture

 

 

 

 

 

 

 

Benefity MIRALITE® EASYSAFE

Lustro MIRALITE® EASYSAFE łączy w sobie czystość odbicia lustra MIRALITE® PURE z parametrami bezpieczeństwa.

Najlepsze w swojej klasie lustro z warstwą żywicy chroniącej przed odpryskami - w przypadku pęknięcia 98% odłamków szkła pozostaje na powierzchni warstwy żywicy.
Zapewnia dobrą jakość powietrza w pomieszczeniach.
Doskonała jakość zgodna z wymaganiami norm europejskich dotyczących luster.
Estetyka wykończenia: zero wystrzępionych krawędzi folii naklejonej na szkło. 
Łatwość i szybkość obróbki - nie ma potrzeby nakładania dodatkowej plastikowej folii zabezpieczającej. 
Łatwość montażu - kompatybilność z przebadanymi materiałami montażowymi.
 

 

 

 

 

 

Benefits

 

MIRALITE® EASYSAFE combines the purity of reflection of MIRALITE® PURE with safety parameters.

The best mirror with a layer of shatterproof resin in its class – 98% of glass splinters are retained on the resin surface in the event of breakage.
It ensures good indoor air quality.
Superior quality, compliant with the requirements of EU standards for mirrors.
Aesthetic finish: no frayed edges of the foil applied on glass. Easy and quick to process – no need to apply additional plastic safety film.
Easy to install – compatible with the fixing materials tested.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Firmy partnerskie

Firma partnerska Adres Telefon www e-mail
AMBER-GLASS Sp. z o. o.ul. Nowa 42, 41-500 Chorzów32 346 07 06www.amberglass.plbiuro@amberglass.pl
EXCELLENT SAPodłęże 662, 32-003 Podłęże12 653 05 44www.szklo.excellent.com.plszklo@excellent.com.pl
ODOLUX P.P.H.U. Urszula Odolczykul. 1 Maja 99, 96-300 Żyrardów46 854 11 11www.odolux.plodolux@odolux.pl
SZKŁOLAND Sp. z o. o.ul. Gutkowo 52B, 11-041 Olsztyn89 523 96 60www.szkloland.plbiuro@szkloland.pl
WUTKOWSKI Sp. z o. o. Sp. K.ul. Szklanych Domów 1, 89-530 Śliwice52 334 08 10www.wutkowski.com.plsekretariat@wutkowski.com.pl
MIRALITE_easysafe
MIRALITE_easysafe MIRALITE_easysafe
MIRALITE_easysafe MIRALITE_easysafe
MIRALITE_easysafe MIRALITE_easysafe
MIRALITE_easysafe MIRALITE_easysafe
MIRALITE_easysafe MIRALITE_easysafe
MIRALITE_easysafe MIRALITE_easysafe
 
 
 
 
 
 
 

Produkty powiązane

miralite_pure_background MIRALITE® PURE
GAMA SZKŁA MIRASTAR®

Znajdź dystrybutora