Przejdź do treści
 

Co to jest i jakie ma znaczenie?

Jakie znaczenie ma przepuszczalność światła szkła

Okna montuje się po to, by do wnętrz wpuścić światło słoneczne – to oczywiste. Ale współcześnie, w dobie domów energooszczędnych, bardziej skupiamy się na ich konstrukcji i właściwościach termicznych, trochę zapominając o tej podstawowej funkcji.

Jak wpuścić światło do wnętrz?

Od dostępu do światła słonecznego zależy nasze samopoczucie, a nawet zdrowie, co jest potwierdzone badaniami. Gdy brakuje światła słonecznego, organizm dostaje sygnał do produkcji melatoniny. Stajemy się ospali, spada wytwarzanie serotoniny (hormonu szczęścia), obniża się nam nastrój, nie mamy siły i chęci do działania. Ten sam mechanizm zachodzi jesienią i zimą, gdy słońca mamy mało, a wiele osób narzeka na jesienną depresję.

O odpowiednie doświetlenie pomieszczeń światłem naturalnym odpowiada architekt, projektujący budynek. Musi on ściśle trzymać się prawa budowlanego, które nakazuje, by w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi (np. w pokojach dziennych, sypialniach, kuchniach itp.) stosunek powierzchni okien, liczonej w świetle ościeżnic, do powierzchni podłogi powinien wynosić co najmniej 1:8 (w garderobach, garażach czy kotłowniach – co najmniej 1:12).

Warto przy tym zwrócić uwagę na tradycyjny sposób sytuowania budynków względem stron świata. Były one „ustawiane” tak, by w pokojach i kuchni mieć dostatecznie dobre oświetlenie słoneczne, natomiast pomieszczenia gospodarcze znajdowały się najczęściej od północy, gdzie zimą słońce w zasadzie nie dociera. Obecnie wraca się w projektowaniu do starych zasad, głównie ze względu na możliwość korzystania z cieplnej energii słońca lub ochrony pomieszczeń przed przegrzewaniem, ale warto pamiętać także o świetle.

Okna, które przepuszczają światło

Ważna jest sama konstrukcja okien. O ile w świetle wnęki okiennej mamy 100-procentową przepuszczalność światła, o tyle zamontowanie w niej pojedynczego okna zmniejsza ją do 80%. Jeżeli będzie to okno dwuskrzydłowe, ze słupkiem po środku – ilość wpadającego światła zostanie ograniczona do 55%, a szprosy potrafią zmniejszyć powierzchnię przez którą dostaje się światło do 45%.

Wpływ na to, ile światła dostanie się do wnętrza ma szyba zespolona, a właściwie jej konstrukcja i związane z nią parametry techniczne.

Jednym z podstawowych parametrów, na jakie trzeba zwrócić uwagę, kupując okna, jest współczynnik przepuszczalności światła Lt (z angielskiego Light transmission). Wskazuje on, jaka część światła widzialnego, padającego pod kątem ok. 90 stopni przepuszczana jest przez szkło. Jest zawsze podawany jako wartość procentowa -. im wyższa, tym więcej światła przenika przez szybę do pomieszczenia. Współczynnik przenikania światła odnosi się tylko do widzialnej części widma słonecznego. Czym innym jest współczynnik przepuszczalności energii słonecznej.

Szyba a przepuszczalność światła

Współczynnik przepuszczalności światła szyby zespolonej wykonana ze zwykłego szkła float może mieć wartość do 90%. Ale jeśli w pakiecie szybowym zastosowane będą szyby o specjalnych właściwościach, wartość współczynnika Lt może być zupełnie inna. To ważne, gdy kupujemy okna z wieloszybowymi pakietami albo gdy są w nich zamontowane szyby ze szkła z powłokami niskoemisyjnym lub z dużym udziałem tlenków metali.

W pakiecie zastosowane może być np. szkło przeciwsłoneczne absorpcyjne, zwane antisol. Jest to kolorowe szkło barwione w masie – zależnie od grubości i koloru mają zdolność absorbowania części promieniowania słonecznego, przez co ograniczają nagrzewanie się wnętrz. Przy okazji jednak zmniejszają wskaźnik przepuszczalności światła do w granicach od 32 do 72%.

Inną metodą na ograniczenie dostępu promieniowania cieplnego do pomieszczeń jest zastosowanie szyb refleksyjnych. Są one powlekane warstwą tlenków metali, odbijające promieniowanie podczerwone od środka. Szyby typu reflex mocno ograniczają przenikanie światła do wnętrz – ich współczynnik Lt może wynosić od 10 do 62% Innym rodzajem szkła stosowanego do ograniczenia ucieczki ciepła z wnętrz jest szkło niskoemisyjne. Od refleksyjnego różnią się tym, że nie odbijają promieniowania cieplnego z zewnątrz, a zatrzymują to emitowane wewnątrz pomieszczeń. Również mają napyloną warstwę z tlenków metali, ale w mniejszym stopniu ograniczają przepuszczalność światła - do około 75%.

Stosowane szczególnie w przeszkleniach o dużych powierzchniach szkło selektywne, które odbija od zewnątrz promieniowanie cieplne i jednocześnie chroni przed jego ucieczką z wnętrz, ma współczynnik przenikania światła w granicach 35-75%. Pakiety szybowe w oknach mogą być zbudowane z różnych typów szkła. Dlatego wybierając okna, zwracajmy uwagę nie tylko na ich zdolność do zatrzymywania ciepła w pomieszczeniach i ich ochronę przed przegrzewaniem, ale też na współczynnik przenikania światła obliczony dla konkretnej szyby zespolonej.