Przejdź do treści
 

Hotel The Bridge we Wrocławiu

Dawka intymności, dostęp do naturalnego światła. Szkło zbrojone metalową siatką bardzo dobrze sprawdza się właśnie w przestrzeniach publicznych, w budynkach, które odwiedza wiele osób.

A dose of intimacy, access to natural light. Wired glass with an embedded metal mesh is a very good solution for public spaces and buildings visited by many people.

 

Romans nowoczesnego szkła zbrojonego z gotycką architekturą w Hotelu The Bridge we Wrocławiu. 

Szkło, obok wypalanej cegły czy metalu, jest jednym z naturalnych materiałów, których użyto do stworzenia nietypowego budynku położonego
wśród zabytków w najstarszej części Wrocławia – Ostrowie Tumskim.
Zbrojone szklane tafle Saint-Gobain Building Glass Polska nadały wnętrzom pokoi wyrazisty charakter oddzielając przestrzeń wypoczynkową od  łazienki. Pięciogwiazdkowy hotel butikowy marki MGallery Hotel Collection, zaprojektowany przez architektów z wrocławskiego biura projektowego Forum Architekci Lose Goncerzewicz, jest na wskroś współczesny, ale nawiązuje do historii. Ten klimat we wnętrzu budynku pomaga oddać szkło.
Za wystrój odpowiada pracownia Medusa Group. Autorami projektu są Przemo Łukasik i Łukasz Zagała, a we współpracę autorską zaangażowali się Rafał Dziedzic, Łukasz Chmiel, Tomasz Budziński, Monika Muszyńska, Paulina Słocińska, Magdalena Maj, Aleksandra Weber, Michał Sokołowski, Michał Laskowski, Krzysztof Weber, Mateusz Rymar.
W The Bridge wypełnione zbrojoną siatką metalową ściany ze szkła znajdują się pomiędzy pokojami a łazienkami. Dzięki unikalnym właściwościom materiału pełnią ważną rolę: oddzielają od siebie poszczególne strefy, ale nie odgradzają ich od siebie zupełnie. Zapewniają tym samym osobom przebywającym w poszczególnych pomieszczeniach nie tylko konieczną dawkę intymności, ale też dostęp do zdrowego, naturalnego światła.
- Szkło pełniło istotną w projekcie rolę dla budowy pożądanego klimatu. Wielkogabarytowe, przeszklone ściany wykonane ze zbrojonych tafli umieszczonych w metalowych obramieniach – kojarzonych zazwyczaj z przestrzeniami industrialnymi – zmieniają kontekst stając się współczesną próbą interpretacji przeszkleń witrażowych. Szczerość i surowość zastosowanych materiałów w tym m.in. szkła, stanowi chłodne tło dla ciepłych elementów wystroju wpływających na ducha miejsca. Przez to całość można odczytywać jako współczesną interpretację inspiracji płynących z wnętrz gotyckich katedr oddających klimat mocno wyczuwalny na Ostrowie Tumskim, gdzie podjęto realizację hotelu The Bridge MGallery by Sofitel - wyjaśnia Rafał Dziedzic z Medusa Group.
Hotel The Bridge jest więc potwierdzeniem, że szkło zbrojone metalową siatką przeżywa swój renesans, któremu silnie pomogła popularność loftów. To właśnie we wnętrzach o industrialnym charakterze ten materiał jest pierwszym wyborem. Dobrze koresponduje z ich otwartymi przestrzeniami, surowością cegieł, wyrafinowanym minimalizmem. Zbrojone szkło pasuje tam tak samo dobrze jak do nowo wybudowanych, nowoczesnych budynków.

Mocny, szklany akcent

Szkło zbrojone metalową siatką bardzo dobrze sprawdza się właśnie w przestrzeniach publicznych, w budynkach, które odwiedza wiele osób. Wypełnienia mebli, barów? Tam wpasowuje się idealnie. Jest też bardzo eleganckie, zbrojenie nadaje mu lekko metaliczny odcień. Dzięki temu wprowadza do pomieszczeń mocny i wyrazisty, ale jednocześnie naturalny element. Zapewnia także bezpieczeństwo, nawet przy intensywnym użytkowaniu. Szkło zbrojone jest wytrzymałe, a w razie pęknięcia nie rozpada się na kawałki, w związku z czym ryzyko zranienia kogoś w takiej sytuacji jest nikłe.

- Półprzezierne szkło zbrojone w pokojach hotelowych, gdzie przeszklone, rozświetlone łazienki wywołują niedosłowną grę cieni, koresponduje ze ściennymi grafikami będącymi wariacją na temat historycznych fresków - dodaje Rafał Dziedzic.

Dopełnieniem wystroju wnętrz są dekoracje ścienne, często nawiązujące do historii miejsca, jak np. grafiki z twarzami znanych postaci ze Śląska, czy też panoramiczne grafiki z historycznymi pejzażami miasta. Na jednej z nich widać most, stojący kiedyś w miejscu, gdzie teraz, na zasypanej odnodze Odry, mieści się Hotel The Bridge.

 

A love affair of modern reinforced glass with gothic architecture of The Bridge Hotel
in Wrocław.

 

 

   

Besides burnt brick or metal, glass is one of the natural materials used in the construction of a unique building situated among historical sites of the oldest part of Wrocław – Ostrów Tumski. Wired glass panes by Saint-Gobain Building Glass Polska added a distinct character to room interiors, separating their living parts from the bathrooms.
The 5-star boutique hotel of MGallery Hotel Collection, designed by architects from the Wrocław-based design studio Forum Architekci Lose Goncerzewicz, is thoroughly contemporary, and yet it makes a reference to history, too. And it is glass that helps to create this atmosphere. The interior design is the creation of Medusa Group. The authors of the design are Przemo Łukasik and Łukasz Zagała, who worked in cooperation with Rafał Dziedzic, Łukasz Chmiel, Tomasz Budziński, Monika Muszyńska, Paulina Słocińska, Magdalena Maj, Aleksandra Weber, Michał Sokołowski, Michał Laskowski, Krzysztof Weber, Mateusz Rymar. In The Bridge Hotel glass walls with an embedded metal mesh are situated between rooms and bathrooms. Thanks to unique properties of the material, they fulfil an important role: they divide individual zones from each other, but they do not separate them completely. In doing so, they provide occupants of individual spaces not only with the necessary dose of privacy, but also with access to healthy, natural daylight.

‘Glass plays an essential part in the design, building the desired atmosphere. Large-format glazed walls made of wired glass panes fixed in metal frames – usually associated with industrial spaces – transform the context, becoming a contemporary attempt at the interpretation of stained glass. The honesty and austerity of the materials used, including glass, constitutes a cool background for warm elements of the interior design, influencing the spirit of the place. Thus the entire creation can be perceived as a contemporary interpretation of inspirations deriving from interiors of Gothic cathedrals, reflecting the climate strongly detectable in Ostrów Tumski, where The Bridge Hotel MGallery by Sofitel has been built’, explains Rafał Dziedzic from Medusa Group.


Therefore, The Bridge Hotel confirms the thesis that wired glass with an embedded metal mesh experiences its renaissance, strongly fostered by the popularity of lofts. It is in industrial interiors where this material constitutes the first choice. It corresponds well with their open space layouts, the austerity of bricks, the sophisticated minimalism. Wired glass fits them just as well as it fits newly erected modern buildings.

A strong glass accent

Wired glass with an embedded metal mesh is a very good solution for public spaces and buildings visited by many people. An element of furniture and bars? It is simply perfect for this application.
Furthermore, it is very elegant. The metal mesh gives it a slightly metallic tint, introducing a strong and distinct, but at the same time natural, element in building interiors. It is also safe, even if used intensively. Wired glass is durable, and if it breaks, it does not fall into pieces, hence the risk of injury is minor.

 

‘Translucent wired glass in hotel rooms, where glazed, brightly illuminated bathrooms cause a non-literal play of shadows, corresponds to wall prints, which constitute a variation of historical frescos’, adds Rafał Dziedzic.

       

The entire interior design is completed with wall decorations, often making a reference to the history of this place, e.g. prints with faces of famous Silesians, or historical panoramas of the city. One of them depicts a bridge that used to be in the place which today is occupied by The Bridge Hotel, on the buried tributary of the Oder river.

 

 

 

Prawa autorskie do zdjęć:
Plac Katedralny Management JS Sp. z o.o. Sp. K., Warszawa
Projekt:
Biuro projektowe Forum Architekci Lose Goncerzewicz, Wrocław
Projekt wnętrz:
Medusa Group, Wrocław