Przejdź do treści
 

Forum Gdańsk

Nowoczesna szklana architektura to zastosowanie ciekawych i praktycznych rozwiązań, które wpisują się we współczesne trendy dotyczące wysokiego współczynnika przepuszczalności światła, jak najmniejszej refleksji oraz neutralności w odbiorze.  Szkło z rodziny COOL-LITE® XTREME  dzięki trzem warstwom srebra, nanoszonym w innowacyjnym procesie katodowego napylania łączy w sobie funkcje ochrony przeciwsłonecznej, termoizolacji i optymalnej przejrzystości.

Modern glass architecture is the use of interesting and practical solutions that fit into modern trends regarding high light transmission, low reflection as possible and to be neutral in apperance. COOL-LITE® XTREME family thanks to three silver layers, applied in to innovative cathodic sputtering under vacuum conditions combine the functions of solar control, thermal insulation and optimal transparency.

 

Duet nowoczesności
i funcjonalności

 

Przykładem inwestycji, w której w pełni zastosowano nowoczesne rozwiązania architektoniczne z użyciem tego rodzaju szkła jest Forum Gdańsk, projekt biura SUD Architectes, gdzie na szklanej fasadzie i dachu zastosowano szkło przeciwsłoneczne COOL-LITE® XTREME 60/28 II. Forum Gdańsk to jedno z najnowocześniejszych zarówno w Polsce jak i Europie centrów handlowych, łączące przestrzeń publiczną, usługi, handel, rozrywkę, restauracje i kawiarnie. Forum Gdańsk koncentruje się na łączeniu zakupów z relaksem i sztuką. Oferuje klientom komfortowe warunki spędzania wolnego czasu, przyciąga uwagę wyjątkową formą architektoniczną, nowoczesnym designem zgrabnie połączonym z tradycyjnymi, zabytkowymi elementami i otwartą przestrzenią publiczną. To nowoczesne miejsce łączące przestrzenie publiczne, usługi, handel, rozrywkę, restauracje i kawiarnie. W obiekcie znajduje się ponad 20 restauracji, barów i kawiarń, specjalizujących się w kuchniach z różnych regionów świata oraz 170 sklepów renomowanych marek oferując klientom komfortowe warunki spędzania wolnego czasu.

 

A duo of modernity and
functionality

 

An example of the investment that modern architectural solutions have been fully applied is Forum Gdańsk, design by SUD Architectes, where solar control glass COOL-LITE® XTREME 60/28 II was applied on facade and roof. Forum Gdańsk is one of the most modern shopping centers in Poland and Europe, combining public space, services, trade, entertainment, restaurants and cafes. Forum Gdańsk focuses on combining shopping with relaxation and art. It offers clients comfortable conditions for spending free time, attracts attention with its unique architectural form, modern design neatly combined with traditional, historic elements and open public space. It is a modern place connecting public spaces, services, trade, entertainment, restaurants and cafes. The facility has more than 20 restaurants, bars and cafes specializing in cuisines from various regions of the world and 170 stores of renowned brands offering customers comfortable conditions to spend free time.