Przejdź do treści
 

Dworzec autobusowy w Kielcach

W 2020 roku zakończyła się przebudowa kieleckiego dworca autobusowego, słynnego ze swojej rotundowej bryły przywodzącej na myśl statek kosmiczny. Dworzec nie stracił nic ze swojej dawnej funkcjonalności, ale zyskał nowy wymiar, między innymi dzięki zastosowaniu szkła elektrochromowego  SAGEGLASS.

In 2020 marks the completion of the reconstruction of the coach station in Kielce, famous for its rotund shape resembling a spaceship. The station has lost nothing of its previous functionality; what is more, it obtained a new dimension, also thanks to the application of SAGEGLASS electrochromic glass.

 

Elewacja budynku została pokryta szybami SAGEGLASS. Ich charakterystyczną cechą jest elektrochromizm – pod wpływem przepływu prądu elektrycznego zachodzą w nich odwracalne i sterowalne zmiany optyczne. Mówiąc inaczej – w każdej chwili można zmienić stopień przezierności szyby. Szkło dzięki przepływającym przez specjalną powłokę elektronom zmienia swój kolor, zmniejszając przezierność oraz zatrzymując część promieniowania UV. Szyby można w dowolnym momencie przyciemniać i rozjaśniać, co sprawia, że mechaniczne osłony stają się zbędne. SAGEGLASS można sterować pilotem, ale również zainstalowaną w telefonie aplikacją. Rozwiązanie to nie tylko zapewnia dostęp do naturalnego światła, ale również pozwala zmniejszyć odczucie dokuczliwego ciepła. Spadają także wydatki na klimatyzację i sztuczne oświetlenie; ponieważ energię zużywa tylko szkło, nie trzeba już zasilać wentylatorów i lamp. Pozwala zmniejszyć koszty środowiskowe kieleckiego dworca. Do przeszklenia elewacji kieleckiego dworca autobusowego wykorzystano sześćset czterdzieści szklanych tafli, każda o powierzchni około dziewięciu metrów kwadratowych; daje to 5760 m2 szkła! W realizacji przeszkleń wewnętrznych użyte zostały szyby ogniochronne CONTRAFLAM STRUCTURE 30 w klasie EI30, dostarczone przez Vetrotech. SAGEGLASS jest bezpieczne dla środowiska, a jego instalacja pozwala łatwiej uzyskać certyfikaty środowiskowe. SAGEGLASS to technologia szklana przyszłości, która świetnie pasuje i sprawdza się w kosmicznym dworcu w Kielcach, zapewniając jego użytkownikom zarówno komfort, jak też bezpieczeństwo.

The façade of the building has been covered with SAGEGLASS panels. Their characteristic feature is electrochromism – reversible and controllable changes happen in it when voltage is applied. In other words, the translucency of the glass pane can be changed anytime. Thanks to electrons flowing through a special coating the glass changes its colour, reducing its translucency and blocking a part of the UV radiation. The panes can be darkened and brightened anytime, hence there is no need for any mechanical covers. SAGEGLASS can be adjusted by a remote control, but also by means of a mobile app. Not only does this solution provide access to natural daylight, but it also allows to reduce the feeling of excessive heat. Air-conditioning and artificial lighting expenses drop – glass is the only element that consumes energy, there is no need to power fans and lamps. Glass allows to reduce the environmental costs of the coach station in Kielce. The glazed façade of the coach station in Kielce consists of six hundred forty glass panels, ca. 9 square metres each, totalling 5760 square metres of glass! Internal glazing features fire-resistant glass CONTRAFLAM STRUCTURE 30 in class EI30, supplied by VETROTECH. SAGEGLASS is safe for the environment, and when installed it facilitates the process of obtaining environmental certificates. SAGEGLASS stands for glass technology of the future, which fits and works perfectly in the coach station in Kielce, a structure straight out of outer space. SAGEGLASS provides station users with both comfort and safety.

 

 

Lokalizacja: Kielce
Architekt: Kamiński Bojarowicz Architekci
Zastosowane szkło: SAGEGLASS szkło elektrochromowe, CONTRAFLAM STRUCTURE 30 szyby ogniochronne

 

 

 

Location: Kielce
Architect: Kamiński Bojarowicz Architekci
Glass used: SAGEGLASS electrochromic glass, fire-resistant panels CONTRAFLAM STRUCTURE 30