Przejdź do treści
 

COOL-LITE® 175 II

Wysokoselektywne szkło przeciwsłoneczne o wyjątkowej estetyce, wysokiej przepuszczalności światła (LT=70% dla zespolenia jednokomorowego) oraz niskiej wartości współczynnika przepuszczalności energii słonecznej g (35%) i selektywności na poziomie 2.00.

COOL-LITE® SKN 175 II is a highly selective, solar control glass with leading aesthetics and high light transmission (LT=70% in DGU) combined with a low solar factor (35%), offering outstanding selectivity of 2.00

Opis

COOL-LITE® SKN 175 II to wysokoselektywne szkło przeciwsłoneczne o doskonałych walorach estetycznych. Opracowane, aby we współpracy z naszymi klientami i partnerami, aby tworzyć świat lepszym miejscem do życia.

COOL-LITE® SKN 175 II joins the Saint-Gobain Glass range of COOL-LITE® solar control coatings. A product developed to enable adaptability, as we work with our customers and partners to make the world a better home.

 

 • Odpowiedź na zapotrzebowanie na szkło o lepszych parametrach dla budownictwa zrównoważonego, dla zmniejszenia zużycia energii i ograniczenia emisji CO2
   
 • Uwzględniając zróżnicowane style życia i pracy, w szybko zmieniającym się świecie, modelu pracy hybrydowej - Saint-Gobain wspiera Twój biznes dostarczając wysokowydajne produkty, narzędzia i usług.
   
 • Różnorodność zastosowania w budynkach biurowych, wielofunkcyjnych, szkolnictwie czy służbie zdrowia, oferując maksymalny dostęp światła dziennego do wnętrza budynków nowych i modernizowanych.
   
 • Zastosowanie w każdym projekcie, doskonałe parametry szkła wcale nie oznaczają skomplikowanego procesu przetwarzania. Najnowsza propozycja szkła przeciwsłonecznego jest tak prosta w obróbce jak istniejące już produkty z rodziny SKN II, uwzględniając dodatkowo zalety tymczasowej warstwy zabezpieczającej EASYPRO®.

 

 

 

 • Adapt to climate change and the need for glazing that delivers enhanced, sustainable performance, a robust solution to the growing demands for reduced energy consumption and CO2 emission
   
 • Adapt to all applications, for offices, mixed use, education or health sectors; offering maximum daylight in all buildings, for new build as well as refurbishment projects.

   
 • Adapt to a diverse, new way of living and working, in a fast, changing world, Saint-Gobain supports your business with high performance products, tools and services

   
 • Adapt to every design, outstanding glazing performance doesn’t mean complex processing. A more innovative solar control glass, that’s as straightforward to process as existing SKN products, with the added benefits of EASYPRO®.

 

 

 

 

 

COOL-LITE® 175 II