Przejdź do treści
 

CERTYFIKAT CRADLE TO CRADLE® V4.0

 

W obecnej sytuacji sektor budowlany jest jednym z głównych czynników przyczyniających się do zużycia surowców i emisji gazów cieplarnianych. Jako producent szkła głęboko rozumiemy znaczący ślad środowiskowy tego sektora i zdecydowanie angażujemy się w aktywne łagodzenie tego wpływu. Nasze zaangażowanie w budowanie lepszej przyszłości dla ludzi i planety motywuje nas do ciągłego ulepszania naszych rozwiązań. Aby płynnie realizować nasz cel, zdecydowaliśmy się na uzyskanie certyfikatu Cradle to Cradle Certified ® (C2C Certified®) V4.0, ponieważ potwierdza realizację naszej wizji, odpowiedzialnej produkcji szkła.
 

CZYM JEST CERTYFIKACJA CRADLE TO CRADLE CERTIFIED®?

Standard produktu Cradle to Cradle Certified® to program certyfikacji produktów zrównoważonych. Celem tej certyfikacji jest rygorystyczna i kompleksowa ocena wpływu produktu na środowisko i społeczeństwo w całym jego cyklu życia. Standard ten zachęca do ciągłego doskonalenia, przyznając certyfikaty na podstawie uszeregowanych rosnąco poziomów osiągnięć. Każdy poziom certyfikacji (Brązowy, Srebrny, Złoty i Platynowy) potwierdza spełnienie coraz bardziej rygorystycznych wymogów w pięciu kategoriach.

Kategorie te obejmują:

1. Wpływ materiału na zdrowie (en. material health): aby zapewnić bezpieczeństwo materiałów zarówno dla ludzi, jak i środowiska.
2. Obieg zamknięty produktu (en. product circularity): promowanie gospodarki o obiegu zamkniętym.
3. Energia odnawialna i zarządzanie emisją dwutlenku węgla (en. clear air & climate protection): wspieranie czystej energii i ochrony środowiska.
4. Gospodarka wodna i ochrona gleby (en. water & soil stewardship): ochrona zasobów naturalnych.
5. Sprawiedliwość społeczna (en. social fairness): wspieranie godziwych praktyk pracy, aby społeczności mogły się rozwijać.
 

c2c

 

DLACZEGO ZDECYDOWALIŚMY SIĘ NA CERTYFIKAT C2C CERTIFIED® V4.0? 

Uzyskanie certyfikatu C2C Certified® V4.0 jest dowodem naszego zaangażowania w zrównoważony rozwój, który wymaga zaangażowania i ciągłego monitorowania wyników w wielu obszarach (patrz tabelka poniżej) od wpływu materiału na zdrowie po sprawiedliwość społeczną. Dążenie do uzyskania tego certyfikatu stanowi dla nas siłę napędową, ponieważ stale udoskonalamy nasze procesy i materiały, aby utrzymać najwyższe standardy. C2C Certified® zachęca architektów i projektantów do tworzenia przyjaznych dla środowiska budynków, które mają pozytywny wpływ na społeczności, w których powstają. Inwestorom umożliwia uzyskanie dla ich obiektów lepszej punktacji w certyfikacji wielokryterialnej takiej jak LEED, BREEAM czy WELL, która uznaje obecnie normę produktową Cradle to Cradle Certified® jako preferowaną przy podejmowaniu bardziej odpowiedzialnych decyzji zakupowych.
 

PIERWSZE PRODUKTY SAINT-GOBAIN GLASS Z CERTYFIKATEM CRADLE TO CRADLE CERTIFIED® V4.0

Szkło budowlane Saint-Gobain Glass jako pierwsze uzyskało certyfikat Cradle to Cradle Certified® w najnowszej wersji 4.0 we wszystkich pięciu kategoriach. Certyfikowany asortyment szkła jest  produkowany w Europie* i obejmuje rodzinę szkła PLANICLEAR® i DIAMANT® (bazowe i powłokowe), rodzinę szkła ORAÉ® (bazowe i powłokowe) oraz szkło laminowane STADIP® 
 

 

float glass

 

orae float glass

 

stadip laminated glass


 

 

ORAÉ® CRADLE TO CRADLE CERTIFIED® V4.0 POZIOM BRĄZOWY, PLATYNOWY W KATEGORII OBIEG ZAMKNIĘTY PRODUKTU

ORAÉ® posiada certyfikat Cradle to Cradle Certified® V4.0 poziom Brązowy i osiągnął Platynę w kategorii obieg zamknięty produktu. Szkło ORAÉ® o zredukowanym śladzie węglowym wynoszącym 6,64 kg CO2 eq./m² zostało wprowadzone do oferty w 2022 r. Osiągnięcie tak niskiej wartości śladu węglowego można częściowo przypisać wykorzystaniu do produkcji znacznej ilości stłuczki szklanej pochodzącego z recyklingu (64% zgodnie z normami ISO 14021:1999). Liczba ta została potwierdzona na podstawie zweryfikowanej przez stronę trzecią  Deklaracji Środowiskowej Produktu (EPD) i odzwierciedla redukcję śladu węglowego o 42% w porównaniu z europejską bazową normą Saint-Gobain Glass dla szkła płaskiego.
 

 

c2c certified


 

 

*Szczegółowe informacje można znaleźć w rejestrze certyfikowanych produktów na stronie internetowej: https://c2ccertified.org/certified-products Szkło Saint-Gobain Glass produkowane w następujących hutach: Eggborough (UK), Aniche, Salaise-sur-Sanne (FR), Avilés (SP), Pisa (IT), Porz, Stolberg, Torgau (DE), Dąbrowa Górnicza (PL).
 

 

ORAÉ®
ORAÉ® szkło do okien o zredukowanym śladzie węglowym

Znajdź dystrybutora