Przejdź do treści
 

Budynek SAS

Architekt Niels Torp zaprojektował 35 lat temu główną siedzibę dla linii lotniczych SAS. Budynek został zbudowany na wzór lotniska, biura mieściły się w „terminalach” połączonych nowoczesną, jak na tamte czasy, przeszkloną konstrukcją pośrodku. Intencją było stworzenie w ogrodzie zimowym salonów i przestrzeni spotkań. Szkło jednak nie było tak zaawansowane jak dzisiaj, co skutkowało koniecznością dogrzewania zimą i radzenia sobie z problemem przegrzewania pomieszczeń w lecie. Atrium zostało niedawno odnowione. Saint-Gobain Glass dostarczyło szkło przeciwsłoneczne COOL-LITE XTREME 70/33 z doskonałą izolacją termiczną i wysoką przepuszczalność światła, na szkle bazowym ekstra białym DIAMANT. Obecnie pasaż zapewnia duży komfort termiczny i wizualny, a ludzie wykorzystują przestrzeń zgodnie z przeznaczeniem. Architekt Niels Torp, obecnie 80-letni, niedawno odwiedził budynek i był pod wrażeniem pozornie niezmienionej konstrukcji i światła.

Architect Niels Torp 35 years ago designed the head office for SAS airlines. The object was built to look like an airport, the departments were situated in “terminals” connected by a state of the art glazed structure in the middle. The intention was to create lounges and meting spaces in a winter garden. But the glass at that time was not advanced, so in the winter the space should be heated and in the summer was overheating problem. The atrium was recently renovated. Saint-Gobain Glass has supplied a solar control glass COOL-LITE XTREME 70/33, offering excellent thermal insulation and high light transmission on DIAMANT, extra clear glass. Now the arcade brings great thermal and visual comfort and people use the space as intended. Architect Niels Torp, now 80 years old, recently visited building and was impressed by the seemingly unchanged structure and light.

 

Co więc stało się ze starym szkłem odnowionej elewacji? Aby chronić zasoby naturalne Saint-Gobain, producent fasad Scandifront i wiodąca firma recyklingowa Ragn-Sells zorganizowały odzyskanie ponad 40 ton szkła ze starej fasady. Po obróbce, stłuczka została przetransportowana do huty Saint-Gobain.
So what became of the old glass in the facade being renovated? In order to preserve natural resources, Saint-Gobain teams, façade producer Scandifront and leading recycler Ragn-Sells organized the recovery of more than 40 tons of glass from the old façade. Once treated, the cullet will be transported to the Saint-Gobain float plant.