Przejdź do treści
 

4BIRD®

ARCHITEKTURA ZE SZKŁA PRZYJAZNA PTAKOM

4BIRD® gama szkieł przyjazna ptakom.

To kompletna gama rozwiązań stanowiąca odpowiedź na stale rosnące zapotrzebowanie na szklenie przyjazne ptakom, obejmująca rodzinę szkieł przeciwsłonecznych COOL-LITE®, marki Saint-Gobain Glass, poddana różnym procesom znakowania, w celu stworzenia widocznych elementów, umożliwiających ptakom unikanie kolizji ze szkłem oraz wspomagająca ochronę bioróżnorodności.

 

4BIRD® - EFFECTIVE BIRD PROTECTION IN GLASS ARCHITECTURE 4BIRD® is a full range of solutions to answer the growing demands of bird friendly glass and glazing, combining Saint-Gobain Glass‘s COOL-LITE® solar control coated glass with several processing and technologies, creating thus “visible” contrast for birds, avoid collision and preserve biodiversity.

 

 • Bezpieczeństwo
 • Environment friendly
  Environment friendly

Opis

 

Rozwiązania 4BIRD® oparte są na szkle przeciwsłonecznym Saint-Gobain COOL-LITE® XTREME i SKN, dzięki czemu posiadają wszystkie zalety tej rodziny produktów odnośnie walorów estetycznych (niski poziom odbicia zewnętrznego i neutralny wygląd), komfortu wizualnego (neutralny wygląd i optymalna przezierność dla uzyskania maksymalnego dostępu do światła dziennego) oraz komfortu termicznego w pomieszczeniach (optymalna ochrona przeciwsłoneczna oraz doskonała izolacyjność termiczna).

 

4BIRD® products are combined with Saint-Gobain ‘s COOL-LITE® XTREME and SKN solar control coated glass, offering thus all benefits related to this product family regarding aesthetic (low external reflection and colour-neutral external appearance), visual comfort (neutrality and transparence for maximum of natural daylight) and indoor comfort (Highly efficient, optimal at all time, solar protection and excellent insulation).

Rozwiązania 4BIRD®:

 • 4BIRD®Frit to linia produktów ze znakowaniem szkła metodą sitodruku na pozycji # 1, #2 lub #3 zawierających wybraną powłokę przeciwsłoneczną COOL-LITE® w wersji odprężonej lub do hartowania na pozycji #2 (na pozycji #4 w przypadku szkła laminowanego) lub na pozycji #3, w zależności od konfiguracji przeszklenia.
 • 4BIRD®Etch to linia produktów ze wzorem na szkle trawionym kwasem na pozycji #1, zawierających wybraną powłokę COOL-LITE® przeznaczoną do hartowania wraz z tymczasową warstwą zabezpieczającą EASYPRO® na pozycji #2.
 • 4BIRD® Lami to propozycja laminatu łącząca szkło przeciwsłoneczne z rodziny COOL-LITE® ze specjalnie znakowaną folią umieszczoną wewnątrz laminatu. Specjalnie znakowana folia na pozycji #2 a powłoka przeciwsłoneczna na pozycji #4 naniesiona na zewnętrzną stronę jako pierwsza konfiguracja o nazwie 4BL-1 z powłoką przeciwsłoneczna COOL-LITE® i folią Saflex®FlySafe™ 3D PVB dostępną w ofercie EASTMAN.

4BIRD® family:

 • 4BIRD®Frit is a series of specifically screen-printed pattern on #1, #2 or #3 together with selected annealed or to be tempered COOL-LITE® solar control coatings on #2 (respectively #4 of laminated glass) or #3 depending on the glass composition.
 • 4BIRD®Etch is a series of specifically acid-etched pattern on #1 together with selected to-be-tempered COOL-LITE® coatings protected with EASYPRO® on #2.
 • 4BIRD®Lami is a series of laminated glass combining solar control coatings of the COOL-LITE® family with commercially available bird-friendly interlayer. The pattern is on #2 and the coating on #4 of the laminates. 4BIRD®Lami, in its first configuration 4BL-1, gets together Saint-Gobain Glass’ COOL-LITE® solar control glass with the special interlayer Saflex®FlySafeTM 3D PVB from EASTMAN.

 

 

 

Zalety:

 • Budownictwo zrównoważone i ochrona bioróżnorodnośc
 • Optymalne walory estetyczne
 • Komfort wizualny
 • Oszczędność energii
 • Komfort termiczny przez cały rok
 • Niski poziom odbicia zewnętrznego

 

Benefits:

 • Sustainability & protection of biodiversity
 • Aesthetics & design
 • Daylighting comfort
 • Energy savings
 • Summer & Winter comfort
 • Low reflection

 

Oferta 4BIRD® składa się z wielu propozycji, z których każda oferuje różnorodną konfigurację i efekt wizualny przeszklenia i gwarantuje zgodność ze wszystkimi znanymi obecnie przepisami lokalnymi i wytycznymi krajowymi. Spełniają one wymagania regulacji obowiązkowych i dobrowolnych, takich jak kryterium #55 w certyfikacji LEED: Zapobieganie kolizji ptaków.

Organizacja American Bird Conservancy (ABC) przeprowadziła ocenę dostępnych konfiguracji szkła 4BIRD® i potwierdziła, że spełniają one kryteria szkła przyjaznego ptakom zgodnie z wytycznymi ABC. Dla poszczególnych konfiguracji ustalono wartości zagrożenia (TF).

Więcej informacji znajduje się w broszurach poświęconych rozwiązaniom 4BIRD® linii 4BRID® Frit i 4BRID® Etch.

 

4BIRD® family is gathering several product series, each series offering a variety of configurations and designs. All products and design, comply with all currently known local regulations and national guidelines. They meet rules and tighter mandatory or voluntary regulations like LEED Pilot Credit #55: Bird Collision Deterrence.

American Bird Conservancy (ABC) has evaluated several 4BIRD® configurations and found that they satisfied ABC’s criterion for bird-friendly glass. A corresponding Material Threat Factor (TF) has been given.

More details are given in dedicated datasheet for each 4BIRD® series: 4BIRD®Frit, 4BIRD®Etch and 4BIRD® Lami.